नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत 

शीर्षक वाचने
कृषी सहाय्यकाला ग्रापं मध्ये स्थान 8
आर्वी छोटी भजन मंडळ यादी 40
आर्वी छोटी : प्राचीन आणि पुरातन वास्तू 42
"ग्राम पंचायत" मोबाईल ऍपचे लोकार्पण 86
ग्राम पंचायत - ऍपचा उद्देश 52
ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे 88
परिवर्तन पॅनलचा दणदणीत विजय 85
आर्वी छोटी गावाचा नकाशा (Google Map) 89
ग्राम पंचायत कर आकारणी दर 77
आर्वी (छोटी) : लोकसंख्या व इतर माहिती 79
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 61
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना 58
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 39
हिवरे बाजार जि. अहमदनगर : समृद्ध एक हिरवगार गाव 51
ग्राम पंचायत संदर्भातील महत्वाचे महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) 61
​ पंधरावा वित्त आयोग स्थापन 47
ग्राम पंचायत पदाधिकारी - कार्यकाळ - २०१७ ते २०२२ 89
ग्राम पंचायत पदाधिकारी - कार्यकाळ - २०१२ ते २०१७ 63
अटल पेन्शन योजना : वृद्धापकाळाचा आधार 41
प्रधानमंत्री आवास योजना 67
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 40
ग्रामपंचायत विकास आराखडा 136
क्रीडा क्षेत्रातील विविध योजना-उपक्रम 39
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना 40
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना 31
वीज बिल : कृषी संजीवनी योजना 46
'माझी कन्या भाग्यश्री' योजना 54
परंपरागत कृषी विकास सेंद्रीय शेती योजना 48
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 43
महिला उद्योजकांसाठी विविध योजना 46

पाने