नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

आर्वी छोटी भजन मंडळ यादी

आर्वी छोटी भजन मंडळ यादी :
 
१) जय बजरंग गुरुदेव सेवा भजन मंडळ - श्री. मधुकरराव धात्रक
२) श्रीराम गुरुदेव भजन मंडळ - श्री. दादाजी जयपूरकर
३) श्री सदाराम महाराज वारकरी भजन मंडळ - श्री. बाबाराव सातोकर
४) दुर्गामाता महीला वारकरी भजन मंडळ - ताराबाई लाखे
५) दत्तकृपा महीला वारकरी भजन मंडळ - श्रीमती छायाबाई दारुणकर
 
संकलन साहाय्य : Ganesh Mute