नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

वाङ्मयशेती

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक प्रकार
23-05-2011 शेतकरी पात्रता निकष गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
14-02-2012 असा आहे आमचा शेतकरी गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
18-08-2011 वादळाची जात अण्णा गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
28-05-2013 अन्नधान्य स्वस्त आहे गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
21-04-2015 पाहून घे महात्म्या गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
22-06-2011 माय मराठीचे श्लोक...!! गंगाधर मुटे रानमेवा
27-02-2013 माय मराठीचे श्लोक गंगाधर मुटे माझी कविता
29-05-2015 'लुच्चे दिन' आले : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे नागपुरी तडका
18-06-2011 चापलूस चमचा गंगाधर मुटे रानमेवा
18-06-2011 लकस-फ़कस गंगाधर मुटे रानमेवा
18-06-2011 झ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे रानमेवा
18-06-2011 खाया उठली महागाई गंगाधर मुटे रानमेवा
19-06-2011 बिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे रानमेवा
03-02-2015 गोवंशाला अभय द्या : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे माझी कविता
15-11-2017 लोकशाहीचे दोहे ||१|| admin माझी कविता
09-04-2015 रानामधले शेर...! गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
20-06-2011 श्री गणराया गंगाधर मुटे रानमेवा
11-06-2011 गणपतीची आरती गंगाधर मुटे रानमेवा
12-06-2014 माझे फेसबूक स्टेटस गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
07-12-2014 शोकसंदेश गंगाधर मुटे माझी कविता

पाने