शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
14 - 11 - 2016 ये तू मैदानात : शेतकरी गीत गंगाधर मुटे 579 1
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 408
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 450
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 567
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 587
15 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-१॥ गंगाधर मुटे 617
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,697 2
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,393 4
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 659 1
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,106
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,102
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,637 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,325 1
22 - 06 - 2011 सजणीचे रूप ...!! गंगाधर मुटे 1,637 2
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,649 1
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,114 1
22 - 06 - 2011 हताश औदुंबर गंगाधर मुटे 1,147 1
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,210 1
21 - 10 - 2014 शेतीला लुटण्यासाठी शस्त्र पाजवणे म्हणजे दिवाळी? गंगाधर मुटे 734 2
15 - 12 - 2013 माझा बाप! दिलीप वि चारठाणकर 1,700

पाने