शेतकरी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने
09 - 04 - 2015 रानामधले शेर...! गंगाधर मुटे 1,413
10 - 02 - 2017 प्रकाशात शिरायासाठी गंगाधर मुटे 317
13 - 02 - 2017 सामान्य चायवाला गंगाधर मुटे 428
10 - 02 - 2017 सोज्वळ मदिरा गंगाधर मुटे 280
10 - 09 - 2011 मी मराठी - स्पर्धा विजेती गझल गंगाधर मुटे 2,370
06 - 07 - 2016 खट्याळ रसातली आध्यात्मिक गझल गंगाधर मुटे 447
13 - 02 - 2013 गहाणात ७/१२..... गंगाधर मुटे 1,396
13 - 10 - 2015 कळली तर कळवा गंगाधर मुटे 1,149
22 - 09 - 2015 चुलीमध्ये घाल गंगाधर मुटे 646
27 - 05 - 2015 एक केवळ बाप तो गंगाधर मुटे 688
21 - 04 - 2015 पाहून घे महात्म्या गंगाधर मुटे 598
19 - 04 - 2015 वैश्विक खाज नाही गंगाधर मुटे 581
07 - 04 - 2015 नाटक वाटू नये गंगाधर मुटे 498
24 - 06 - 2014 "माझी गझल निराळी" दुसरी आवृत्ती प्रकाशन सोहळा गंगाधर मुटे 1,212
10 - 11 - 2013 “माझी गझल निराळी” गझलसंग्रहाचा प्रकाशन समारंभ गंगाधर मुटे 6,970
08 - 01 - 2015 लेखणीने लढाईस सज्ज व्हावे! गंगाधर मुटे 516
25 - 04 - 2013 नाटकी बोलतात साले! गंगाधर मुटे 2,452
14 - 01 - 2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे 1,716
28 - 07 - 2014 मढे मोजण्याला गंगाधर मुटे 851
14 - 09 - 2014 ’माझी गझल निराळी’ ला स्व. सुरेश भट स्मृती गझल पुरस्कार गंगाधर मुटे 1,038

पाने