Latest Blog Roll
प्रकाशन दिनांक प्रकार शीर्षक लेखक
18/12/14 कृषीजगत Urban India and Rural Bharat nittygritty
22/06/11 रानमेवा शेतीकाव्य औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे
16/12/14 माझे गद्य लेखन ही तर बुद्धीभ्रमाची बद्धकोष्टता! गंगाधर मुटे
21/11/14 लेखनस्पर्धा मुठमाती मेघराज मेश्राम
13/11/14 साहित्य चळवळ पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - ताज्या घडामोडी गंगाधर मुटे
22/06/11 रानमेवा शेतीकाव्य ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे
22/06/11 रानमेवा शेतीकाव्य हताश औदुंबर गंगाधर मुटे
15/06/11 रानमेवा शेतीकाव्य नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे
25/06/11 चावडी रामराम मंडळी admin
12/06/14 माझे गद्य लेखन माझे फेसबूक स्टेटस गंगाधर मुटे
08/12/14 साहित्य चळवळ शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी गंगाधर मुटे
07/12/14 माझी कविता शोकसंदेश गंगाधर मुटे
06/12/14 माझी भाषणे चिमूरचे भाषण गंगाधर मुटे
04/12/14 आंदोलन मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन गंगाधर मुटे
30/11/14 माझे गद्य लेखन अविस्मरणीय दिवस : ३०/११/२०१४ गंगाधर मुटे
21/11/14 आंदोलन शरद जोशी यांना प्रबोधनकार ठाकरे समाजप्रबोधन पुरस्कार गंगाधर मुटे
25/11/14 योद्धा शेतकरी शरद जोशी यांना यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक समाजरचना पुरस्कार गंगाधर मुटे
21/11/14 लेखनस्पर्धा शेतकरी संघटना एक विद्यापीठ बाळासाहेब जवंजाळ
21/11/14 लेखनस्पर्धा आजच्या समाजासाठी स्त्रियांचे कर्तव्य गिता खांदेभराड
21/11/14 लेखनस्पर्धा मला आत्महत्त्या करायचीय! sudama
21/11/14 लेखनस्पर्धा लाल्या Mahendra Mahore
21/11/14 लेखनस्पर्धा नायलाँनचा दोर Mahendra Mahore
21/11/14 लेखनस्पर्धा काय सांगू राज्या..... किशोर मुगल
21/11/14 लेखनस्पर्धा श्वास कसं जगवू मेघराज मेश्राम
21/11/14 लेखनस्पर्धा कोरड्या डोळ्यात पाऊसओढ ...! Arun v Deshpande