Latest Blog Roll
* ताजे लेखन *

विनोदी लेखन

प्रकार शीर्षक वाचने
विनोदी लेखन भाषेच्या गमती-जमती : भाग-१ 93
कविता
विनोदी कविता
वाङ्मयशेती
मामाच्या पोरींना शिमग्याची भेट! 360
विनोदी लेखन अशीही उत्तरे-भाग- १ 1,421
नागपुरी तडका पलंग मोडून व्हता : नागपुरी तडका 1,828
माझी गझल निराळी शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) 1,252

रानमेवा

प्रकार शीर्षक वाचने
कविता श्रीगणेशा..!! 862
आरती गणपतीची आरती 2,058
शेतकरी काव्य आईचं छप्पर 1,446
देशभक्तीगीत गगनावरी तिरंगा ....!! 1,536
कविता हे गणराज्य की धनराज्य? 1,324