नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

शासकीय योजना

ग्राम पंचायत संबंधित निवडक शासकीय योजना

केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत

शीर्षक वाचने
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 61
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना 58
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 39
अटल पेन्शन योजना : वृद्धापकाळाचा आधार 41
प्रधानमंत्री आवास योजना 67
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 40
ग्रामपंचायत विकास आराखडा 137
क्रीडा क्षेत्रातील विविध योजना-उपक्रम 39
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना 40
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना 31
वीज बिल : कृषी संजीवनी योजना 46
'माझी कन्या भाग्यश्री' योजना 54
परंपरागत कृषी विकास सेंद्रीय शेती योजना 48
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 43
महिला उद्योजकांसाठी विविध योजना 46
खादी व ग्रामोद्योग : उद्योगाची संधी 48
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 44
आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प 39
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 88