नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

आर्वी छोटी : प्राचीन आणि पुरातन वास्तू

आर्वी छोटी : प्राचीन आणि पुरातन वास्तू

१) राम मंदिर 
२) चावडीची विहीर
३) सदाराम मंदिर
४) भवानी माता मंदिर
५) आई मंदिर
६) पाण्याचा कुंड
७) वऱ्हाड गोटा
८) वीजविहिरा
९) मदारशा बा 
१०) मुरथखान बा. दरगा
११) साज्यावली - खाज्यावली 
१२) बौद्धमंदिर 
१३) हनुमान मंदिर 
१४) गावाच्या पूर्वेकडील रीठ
संकलन साहाय्य : Kapil Khode, Dinesh Lakhe, Krúñãl Dàrûñkàr, Ganesh Mute, Gaurav K Chandankhede, Raju Ugemuge,  Bharat Lakhe, Subhash Jagtap