माझी भटकंती व तिर्थाटन

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद संख्या
21 - 11 - 2017 ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी गंगाधर मुटे 114
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ गंगाधर मुटे 706 5
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ गंगाधर मुटे 423 1
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र गंगाधर मुटे 388 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा गंगाधर मुटे 371 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी गंगाधर मुटे 342 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र गंगाधर मुटे 353 1
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 337 1
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 232
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 226
31 - 12 - 2016 तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत गंगाधर मुटे 2,142 13
02 - 01 - 2017 कवी संमेलन/गझल मुशायरा 2017 : नोंदणी गंगाधर मुटे 2,851 20
16 - 03 - 2016 शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... Ravindra Kamthe 749 1
23 - 04 - 2016 दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत गंगाधर मुटे 950
27 - 11 - 2015 २ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला गंगाधर मुटे 1,448 9
22 - 09 - 2015 २ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन गंगाधर मुटे 1,990 17
05 - 03 - 2015 शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन गंगाधर मुटे 5,006 27
23 - 03 - 2015 संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण गंगाधर मुटे 548
19 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण संपादक 621
18 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण गंगाधर मुटे 975

पाने