नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

माझी भटकंती व तिर्थाटन

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद संख्या
20 - 04 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र गंगाधर मुटे 113
09 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : शुभारंभ गंगाधर मुटे 682 6
12 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : पारितोषिक वितरण गंगाधर मुटे 497 4
11 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : परिसंवाद गंगाधर मुटे 407 2
05 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन गंगाधर मुटे 805 10
12 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : गझल मुशायरा गंगाधर मुटे 387 3
13 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : समारोप गंगाधर मुटे 307
10 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : कवी संमेलन गंगाधर मुटे 474 1
10 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : चित्रवृत्तांत : उदघाटन सत्र गंगाधर मुटे 648 6
08 - 02 - 2018 ४ थे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत गंगाधर मुटे 493 2
21 - 11 - 2017 ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी गंगाधर मुटे 3,411 23
03 - 01 - 2018 प्रतिनिधी सहभाग नोंदणी यादी admin 780 1
29 - 11 - 2017 कवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी गंगाधर मुटे 908 5
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ गंगाधर मुटे 1,194 5
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ गंगाधर मुटे 754 1
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र गंगाधर मुटे 676 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा गंगाधर मुटे 621 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी गंगाधर मुटे 540 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र गंगाधर मुटे 590 1
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 516 1

पाने