माझी भटकंती व तिर्थाटन

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद संख्या
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ गंगाधर मुटे 580 5
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ गंगाधर मुटे 367 1
13 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र गंगाधर मुटे 316 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा गंगाधर मुटे 307 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी गंगाधर मुटे 270 1
10 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र गंगाधर मुटे 274 1
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 276 1
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 188
03 - 03 - 2017 ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ गंगाधर मुटे 175
31 - 12 - 2016 तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत गंगाधर मुटे 1,785 13
27 - 01 - 2017 ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी गंगाधर मुटे 1,193
02 - 01 - 2017 कवी संमेलन/गझल मुशायरा 2017 : नोंदणी गंगाधर मुटे 2,361 20
16 - 03 - 2016 शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... Ravindra Kamthe 675 1
23 - 04 - 2016 दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत गंगाधर मुटे 810
22 - 04 - 2016 दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : VDO गंगाधर मुटे 498
27 - 11 - 2015 २ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला गंगाधर मुटे 1,236 9
22 - 09 - 2015 २ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन गंगाधर मुटे 1,723 17
05 - 03 - 2015 शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन गंगाधर मुटे 4,282 27
23 - 03 - 2015 संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण गंगाधर मुटे 511
19 - 03 - 2015 पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण संपादक 577

पाने