महाराष्ट्र शासनाचे पत्र - कापूस निर्यात

संपादक's picture

प्रतिक्रिया

navnath pawar's picture

गंगाधर मुटेजी, ही माहिती उघड केल्याबद्दल आभार. खरे तर महाराष्ट्र शासनाचे हे हे निगरगट्ट उत्तर चीड आणणारे आहे. केंद्रात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असतांना, अशी उत्तरे देणे अनाकलनीय आहे. दोनच महिन्यांसाठी निर्यात खुली, नंतर पुन्हा शेतकऱ्यांच्या उरावर असे किती दिवस चालणार?

Navnath Pawar
Aurangabad, Maharshtra

गंगाधर मुटे's picture

महाराष्ट्र शासनाचे हे हे निगरगट्ट उत्तर चीड आणणारे तर आहेच शिवाय १ मे च्या पत्राला उत्तर मिळायला सप्टेंबर महिना उजाडावा लागला.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगात शासनाची तंत्रज्ञानविषयक प्रगती अशी आहे म्हणायची.