माझी मराठी गझल

प्रकाशन दिनांक शीर्षक गझलकार वाचने प्रतिसाद
10-02-2017 प्रकाशात शिरायासाठी गंगाधर मुटे 260 1
13-02-2017 सामान्य चायवाला गंगाधर मुटे 388
10-02-2017 सोज्वळ मदिरा गंगाधर मुटे 224
10-09-2011 मी मराठी - स्पर्धा विजेती गझल गंगाधर मुटे 2,160 9
06-07-2016 खट्याळ रसातली आध्यात्मिक गझल गंगाधर मुटे 402
13-02-2013 गहाणात ७/१२..... गंगाधर मुटे 1,329 2
13-10-2015 कळली तर कळवा गंगाधर मुटे 1,057 3
22-09-2015 चुलीमध्ये घाल गंगाधर मुटे 618
27-05-2015 एक केवळ बाप तो गंगाधर मुटे 665
09-04-2015 रानामधले शेर...! गंगाधर मुटे 1,215 8
21-04-2015 पाहून घे महात्म्या गंगाधर मुटे 578
19-04-2015 वैश्विक खाज नाही गंगाधर मुटे 561
07-04-2015 नाटक वाटू नये गंगाधर मुटे 468
24-06-2014 "माझी गझल निराळी" दुसरी आवृत्ती प्रकाशन सोहळा गंगाधर मुटे 1,134 1
10-11-2013 “माझी गझल निराळी” गझलसंग्रहाचा प्रकाशन समारंभ गंगाधर मुटे 6,324 20
08-01-2015 लेखणीने लढाईस सज्ज व्हावे! गंगाधर मुटे 488
25-04-2013 नाटकी बोलतात साले! गंगाधर मुटे 2,277 7
14-01-2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे 1,643 2
28-07-2014 मढे मोजण्याला गंगाधर मुटे 800 2
14-09-2014 ’माझी गझल निराळी’ ला स्व. सुरेश भट स्मृती गझल पुरस्कार गंगाधर मुटे 965 2

पाने