माझी गझल निराळी - प्रकाशीत गझलसंग्रह

दिनांक शिर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
10-09-2011 मी मराठी - स्पर्धा विजेती गझल गंगाधर मुटे 2,381 9
13-02-2013 गहाणात ७/१२..... गंगाधर मुटे 1,398 2
10-11-2013 “माझी गझल निराळी” गझलसंग्रहाचा प्रकाशन समारंभ गंगाधर मुटे 7,011 20
25-04-2013 नाटकी बोलतात साले! गंगाधर मुटे 2,467 7
14-01-2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे 1,719 2
16-04-2014 शेतकर्‍याला अभय देणारी निराळी गझल - विजय चव्हाण संपादक 1,097
08-05-2013 माझी गझल निराळी - भूमिका गंगाधर मुटे 1,315 1
10-03-2014 "माझी गझल निराळी" प्रस्तावना - श्री सुधाकर कदम संपादक 976
10-03-2014 परिघाबाहेरची गझल - श्री किमंतु ओंबळे संपादक 838
09-03-2014 गझलविश्वाची परिभाषा बदलणारा गझलसंग्रह - श्री राज पठाण संपादक 894
09-03-2014 तोंडी, लेखी व प्रयोगशाळेतही मेरीटचे गुण - श्री तुळशीराम बोबडे संपादक 755
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : प्रमोद गुळवेलकर संपादक 608
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. मधुकर वाकोडे संपादक 676
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ.विकास आमटे संपादक 635
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. अभय बंग संपादक 634
09-03-2014 परीक्षकांचीच परीक्षा घेणारा गझलसंग्रह - श्री. श्याम पवार संपादक 891
20-07-2013 चीन विश्वासपात्र नाही गंगाधर मुटे 996 1
09-07-2013 शब्दबेवडा गंगाधर मुटे 946
30-06-2013 आडदांड पाऊस गंगाधर मुटे 1,036
20-06-2013 शेत लाचार झाले गंगाधर मुटे 1,018

पाने