नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

माझी गझल निराळी - प्रकाशीत गझलसंग्रह

दिनांक शिर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
18-08-2011 वादळाची जात अण्णा गंगाधर मुटे 2,629 6
28-05-2013 अन्नधान्य स्वस्त आहे गंगाधर मुटे 1,038 2
10-09-2011 मी मराठी - स्पर्धा विजेती गझल गंगाधर मुटे 3,166 9
13-02-2013 गहाणात ७/१२..... गंगाधर मुटे 1,620 2
10-11-2013 “माझी गझल निराळी” गझलसंग्रहाचा प्रकाशन समारंभ गंगाधर मुटे 8,698 20
25-04-2013 नाटकी बोलतात साले! गंगाधर मुटे 3,069 7
14-01-2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे 2,001 2
16-04-2014 शेतकर्‍याला अभय देणारी निराळी गझल - विजय चव्हाण संपादक 1,159
08-05-2013 माझी गझल निराळी - भूमिका गंगाधर मुटे 1,520 1
10-03-2014 "माझी गझल निराळी" प्रस्तावना - श्री सुधाकर कदम संपादक 1,087
10-03-2014 परिघाबाहेरची गझल - श्री किमंतु ओंबळे संपादक 935
09-03-2014 गझलविश्वाची परिभाषा बदलणारा गझलसंग्रह - श्री राज पठाण संपादक 1,031
09-03-2014 तोंडी, लेखी व प्रयोगशाळेतही मेरीटचे गुण - श्री तुळशीराम बोबडे संपादक 898
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : प्रमोद गुळवेलकर संपादक 696
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. मधुकर वाकोडे संपादक 766
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ.विकास आमटे संपादक 704
09-03-2014 ’माझी गझल निराळी’ - अभिप्राय : डॉ. अभय बंग संपादक 730
09-03-2014 परीक्षकांचीच परीक्षा घेणारा गझलसंग्रह - श्री. श्याम पवार संपादक 1,025
20-07-2013 चीन विश्वासपात्र नाही गंगाधर मुटे 1,140 1
09-07-2013 शब्दबेवडा गंगाधर मुटे 1,056

पाने