नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

ग्राम पंचायत पदाधिकारी - कार्यकाळ - २०१७ ते २०२२

ग्राम पंचायत आर्वी (छोटी)

निवडणूक दिनांक : १६/१०/२०१७
मतमोजणी दिनांक : १७/१०/२०१७

सरपंच निवडणूक   : दिनांक १७/१२/२०१७

अ. क

नाव                              

पद

वॉर्ड नं

 

सौ. प्रतिमा प्रवीण परमोरे

सरपंचा

 

 

श्री. नारायण रामाजी खोडे

उपसरपंच

 

श्री  हनुमान मनोहर बांदरे

सदस्य

 

श्री दिवाकर किन्नाके

सदस्य

 

श्री संजय गोविंदा उईके

सदस्य

 

सौ. गीता धनराज कापसे

सदस्या

 

सौ. जोत्स्ना सुधाकर जगताप

सदस्या

 

सौ. कांता संजय भोयर

सदस्या

 

सौ. ललिता हनुमान अंबाडारे

सदस्या

 

१०

सौ. मंदा दशरथ उमाटे

सदस्या

 

 

 
G.P Arvi

 
 

सदस्या