नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

काव्यधारा

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद संख्या
18 - 08 - 2011 वादळाची जात अण्णा गंगाधर मुटे 2,643 6
28 - 05 - 2013 अन्नधान्य स्वस्त आहे गंगाधर मुटे 1,043 2
21 - 04 - 2015 पाहून घे महात्म्या गंगाधर मुटे 842 3
24 - 03 - 2018 गजल: धर्माच्या भिंती Dr. Ravipal Bha... 93
07 - 03 - 2018 अभंग ravindradalvi 173 1
04 - 01 - 2017 तु जान माणसा, सुजान माणसा Dr. Ravipal Bha... 923 6
22 - 06 - 2011 माय मराठीचे श्लोक...!! गंगाधर मुटे 1,332 2
27 - 02 - 2013 माय मराठीचे श्लोक गंगाधर मुटे 6,255 6
13 - 05 - 2013 गझलेची बाराखडी व मराठी वृत्ते गंगाधर मुटे 3,242 3
23 - 02 - 2018 मायेची लेकरं Rangnath Talwatkar 121 1
04 - 01 - 2017 जीवन एक शेती Dr. Ravipal Bha... 882 4
29 - 05 - 2015 'लुच्चे दिन' आले : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे 1,424 4
11 - 01 - 2018 स्वतंत्र भारत PREMRAJ LADE 149
09 - 01 - 2018 वाटे आता भीती PREMRAJ LADE 117
08 - 01 - 2018 भाकर Rangnath Talwatkar 135
07 - 01 - 2018 शेतकरी राजा PREMRAJ LADE 238
18 - 06 - 2011 चापलूस चमचा गंगाधर मुटे 1,126 1
18 - 06 - 2011 लकस-फ़कस गंगाधर मुटे 1,123 1
18 - 06 - 2011 झ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे 1,189 1
18 - 06 - 2011 खाया उठली महागाई गंगाधर मुटे 1,454 1

पाने