२१ एप्रिल २०११ - अंक २ - वर्ष २८

श्रीकान्त झाडे's picture

शेतकरी संघटक - २१ एप्रिल २०११

cover


अंक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

प्रतिक्रिया

गब्बर सिन्ग's picture

या अंकाच्या सॉफ्ट कॉपीत काहीतरी समस्या आहे. पान ३ ची पहिली ओळ - "शेतकरी संघटनेच्या कामातूनच दिसला. एरवी तो दिसला नसता." अशी सुरु होते. बहुतेक याच्या अगोदरचा भाग वगळला गेला असावा. पान क्र. ३ वर पत्र सुरु व्हायला हवे. ते डायरेक्ट "शेतकरी संघटनेच्या कामातूनच दिसला. एरवी तो दिसला नसता." या ओळीनी सुरु होतेय.

संपूर्ण पत्र वाचायला अत्युत्सुक आहे.

---------------------

गंगाधर मुटे's picture

होय ते खरे आहे. पिडीएफ अंकात ३ रे पान गहाळ आहे.
हे माझ्या आताच लक्षात आले.

तो अंक नव्याने अपलोड करावा लागेल.
करतो.

श्रीकान्त झाडे's picture

अंक नव्याने अपलोड केला आहे.

गंगाधर मुटे's picture

अंक नव्याने अपलोड केल्याबद्दल धन्यवाद.

गब्बर सिन्ग's picture

मस्तच.

पान क्र. ३ वरील शरदरावांचे पत्र तिन वेळा वाचले. अधाशा सारखे.

गंगाधर मुटे's picture

शेतकरी संघटकची वार्षीक वर्गणी २०० रू. आहे.

वर्गणी आपण थेट पाठवू शकाल. किंवा माझ्याखात्यावर ऑनलाईन वर्गणी जमा केली तरी चालेल.