वाङ्मयशेती

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक प्रकार
28-08-2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे माझे - शेतकरी काव्य
11-08-2016 अभिमानाने बोल : जय विदर्भ! गंगाधर मुटे माझी कविता
31-07-2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे शेतकरी गीत
25-07-2016 भाषेच्या गमती-जमती : भाग-१ गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
18-07-2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-४॥ गंगाधर मुटे माझी कविता
17-07-2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे शेतकरी गीत
16-07-2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे शेतकरी गीत
15-07-2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-१॥ गंगाधर मुटे शेतकरी गीत
22-06-2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे रानमेवा शेतीकाव्य
09-07-2016 मी बी मंत्री होईन म्हणतो : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे नागपुरी तडका
06-07-2016 खट्याळ रसातली आध्यात्मिक गझल गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
13-02-2013 गहाणात ७/१२..... गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
13-10-2015 कळली तर कळवा गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
04-01-2016 स्वदेशीचे ढोंगधतूरे : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे नागपुरी तडका
27-02-2013 माय मराठीचे श्लोक गंगाधर मुटे माझी कविता
09-12-2015 नाच्याले नोट : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे नागपुरी तडका
08-12-2015 मुरली खैरनार : एक जिंदादील व्यक्तिमत्त्व गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
27-07-2011 भुलाबाईची गाणी : ग्रामीण संस्कृतीचे वास्तवदर्शन गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
13-09-2015 हॉट चिप्स admin माझी कविता
26-09-2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे शेतकरी गीत

पाने