नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

प्रतिनिधी नोंदणी पद्धत : ५ वे साहित्य संमेलन, पैठण

गंगाधर मुटे's picture

पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी (ADVANCE BOOKINg)
 प्रतिनिधी सहभाग शुल्क : शुल्काची रक्कम इच्छेनुसार पण अनिवार्य

 

प्रतिनिधी सहभाग नोंदणीची पद्धत :

 • सभागृहाची आसन क्षमता, निवासाच्या सोयीसुविधा व भोजनाची व्यवस्था लक्षात घेता गैरसोय होऊ नये म्हणून अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
 • प्रतिनिधी सहभाग शुल्क म्हणून स्वेच्छेने यथाशक्ती शुल्काची रक्कम अदा करणे अनिवार्य आहे. भरलेल्या रकमेची रीतसर पावती संमेलनस्थळी किट मध्ये दिली जाईल.
 • एक ते पाच प्रतिनिधी सहभाग शुल्क सामूहिकपणे भरुन एकत्रितपणे नोंदणी करू शकतात. 
 • प्रतिनिधींना ३ वेळ भोजन, ४ वेळ चहा, अल्पोपहार, १ रात्र निवास व्यवस्था, माहिती किट आणि सहभाग प्रमाणपत्र मिळेल.
 • अग्रीम नोंदणी केल्यानंतर SMS द्वारे, व्हाटसपद्वारे, ईमेलद्वारे किंवा दूरध्वनीद्वारे प्रतिनिधीला नोंदणी क्रमांक कळवला जाईल.
 • पुरेशी नोंदणी झाल्याबरोबर कोणत्याही क्षणी नोंदणी बंद केली जाईल. पूर्वसूचना देणे शक्य होणार नाही.
 • झालेल्या नोंदणीमधूनच परिसंवादातील वक्ते, कवी आणि गझलकार निवडले जातील.
 • नोंदणी झालेल्या सर्व वक्ते, कवी आणि गझलकार यांना व्यासपीठावर संधी मिळेलच असे नाही, याची नोंद घ्यावी.
 • कोणत्याही सबबीखाली नोंदणीची रक्कम परत मिळणार नाही.
 • महत्वाची सूचना : नाव शक्यतो मराठीतच लिहावे, जेणेकरून प्रमाणपत्रावर नाव चुकीचे येणार नाही. 

अ] प्रतिनिधी सहभाग शुल्क कसे भरावे :

       पर्याय क्र. १ : ऑनलाईन किंवा थेट शुल्क खालील खात्यात जमा करावे. 
       Punjab National Bank 
       Branch - Hinganghat 
       A/c Name - SHETI ARTH PRABODHINI 
       A/c No - 0202000105179647
       IFSC Code - PUNB0020200 
       MICR Code - 442024005 
       *  *  *   *
       पर्याय क्र. २ : खालील पत्त्यावर मनीऑर्डर करावा.
       शेती अर्थ प्रबोधिनी
       द्वारा : गंगाधर मुटे
       मु.पो. आर्वी छोटी
       ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
       पिन - ४४२३०७

       मनीऑर्डर फॉर्मवर प्रतिनिधीने स्वतःचा पूर्ण पत्ता आणि मोबाईल नं. लिहिणे आवश्यक.

*  *  *   *
ब] प्रतिनिधी नोंदणी कशी करावी : पर्याय १ किंवा २ प्रमाणे सहभाग शुल्क भरून झाले की किंवा पैकी कोणतीही एक पद्धत निवडून प्रतिनिधी नोंदणी करावी. 

     A] ऑनलाईन प्रतिनिधी नोंदणी :

 • Transaction No/Refference No/मनिऑर्डर किंवा पावतीचा नंबर हाती ठेऊन ऑनलाईन नोंदणीसाठी  येथे  Fingure-Right    क्लिक करावे फॉर्ममध्ये माहिती भरून प्रकाशित करावे.
 •  टीप : ऑनलाईन नोंदणीचा फॉर्म भरण्यापूर्वी LOG IN (www.baliraja.com चे सदस्य नसणाऱ्यांनी SIGN UP व नंतर LOG IN) करून नोंदणी केल्यास त्यांना त्यांची नोंदणी http://www.baliraja.com/rep-19a या लिंकवर पाहता येईल.

     B] ईमेल/व्हाटसप/पोस्ट पत्राद्वारे प्रतिनिधी नोंदणी :

 • abmsss2015@gmail.com या ईमेलवर किंवा 87 88 73 58 75 या व्हाटसपवर किंवा शेती अर्थ प्रबोधिनी, द्वारा : गंगाधर मुटे, मु.पो. आर्वी छोटी, ता. हिंगणघाट जि. वर्धा पिन - ४४२३०७ या पोस्ट पत्त्यावर खालीलप्रमाणे माहिती पाठवावी..
 • ईमेलच्या विषयात ''अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी'' लिहिणे आवश्यक आहे.
 1. पूर्ण नाव (शक्यतो मराठी):
 2. पूर्ण पत्ता : 
 3. तालुका : 
 4. जिल्हा : 
 5. स्त्री/पुरुष : 
 6. वय : 
 7. ईमेल : 
 8. मोबाईल नंबर : 
 9. भरलेले प्रतिनिधी सहभाग शुल्क रुपये : 
 10. Txn/Ref/Rcpt No : 
 11. शुल्क भरण्यासाठी वापरलेला पर्याय :
 12. शुल्क भरल्याचा दिनांक : 
 13. निवासाची सुविधा हवी आहे का? : 
 14. भोजनाची सुविधा हवी आहे का? : 
 15. सहप्रतिनिधींची नावे :
 16. आगमनाची तारीख आणि वेळ : 
 17. परत जाण्याची तारीख आणि वेळ :


आपल्या सर्वांच्या सहकार्याच्या अपेक्षेत!

             आपला स्नेहांकित 
                गंगाधर मुटे
                 कार्याध्यक्ष
५ वे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण 

*  *  *   *

Tags: 
Share