वाङ्मयशेती

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक प्रकार
17-06-2011 रूप सज्जनाचे गंगाधर मुटे रानमेवा
17-06-2011 भक्तीविभोर....!! गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 वाघास दात नाही गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 मुकी असेल वाचा गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 कविता म्हणू प्रियेला गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 कुंडलीने घात केला गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 पुढे चला रे.... गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 चंद्रवदना गंगाधर मुटे रानमेवा
16-06-2011 हे रान निर्भय अता गंगाधर मुटे रानमेवा
15-06-2011 मोरा मोरा नाच रे गंगाधर मुटे रानमेवा शेतीकाव्य
15-06-2011 रानमेवा खाऊ चला....! गंगाधर मुटे रानमेवा शेतीकाव्य
15-06-2011 सलाम नाबाद २००! - तुंबडीगीत गंगाधर मुटे रानमेवा
15-06-2011 मग हव्या कशाला सलवारी गंगाधर मुटे रानमेवा
11-06-2011 पराक्रमी असा मी गंगाधर मुटे रानमेवा
31-05-2011 उषःकाल होता होता संपादक शेतकरी गीत
25-05-2011 मेरे देश की धरती संपादक शेतकरी गीत
25-05-2011 आता उठवू सारे रान संपादक शेतकरी गीत

पाने