वाङ्मयशेती

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखकsort descending प्रकार
13-09-2015 हॉट चिप्स admin माझी कविता
15-11-2017 लोकशाहीचे दोहे ||१|| admin माझी कविता
25-08-2011 च्यायला बुडवा हा सहकार Ghanwat शेतकरी गीत
23-06-2011 अभ्यासपूर्ण आणि अस्सल काव्य अनिलमतिवडे रानमेवा
23-06-2011 अनुभवांची शिदोरी आणि सृजनशीलतेची समृद्धी अलका काटदरे रानमेवा
20-06-2011 विलाप लोकसंख्येचा .. गंगाधर मुटे रानमेवा
23-03-2016 मामाच्या पोरींना शिमग्याची भेट! गंगाधर मुटे माझी कविता
11-06-2011 पराक्रमी असा मी गंगाधर मुटे रानमेवा
15-08-2011 माझी ललाटरेषा गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
22-09-2015 चुलीमध्ये घाल गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
26-06-2011 कुर्‍हाडीचा दांडा गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
27-02-2013 माझ्या वाङ्मयशेतीचे १२०० दिवस गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
17-06-2011 आभास मीलनाचा.. गंगाधर मुटे रानमेवा
14-01-2013 शेरनीच्या जबड्यात ससा (हझल) गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
15-07-2011 माझी मराठी माऊली गंगाधर मुटे माझी कविता
14-02-2012 असा आहे आमचा शेतकरी गंगाधर मुटे वांगे अमर रहे
12-06-2014 माझे फेसबूक स्टेटस गंगाधर मुटे माझे गद्य लेखन
18-06-2011 विदर्भाचा उन्हाळा गंगाधर मुटे रानमेवा
20-06-2013 शेत लाचार झाले गंगाधर मुटे माझी मराठी गझल
22-06-2011 रे जाग यौवना रे....!! गंगाधर मुटे रानमेवा शेतीकाव्य

पाने