गंगाधर मुटे

प्रकारशीर्षकलेखकप्रतिसादअंतिम अद्यतन
साहित्य चळवळऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी गंगाधर मुटे2319 तास 52 मिनीटे
साहित्य चळवळ४ थे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन मुंबई : नियोजन गंगाधर मुटे282 दिवस १ तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७मी मेल्यावर....! Ramesh Burbure153 दिवस 17 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७पोटातले पाणी Dhirajkumar Taksande44 दिवस १ तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७हताश औदुंबर गंगाधर मुटे64 दिवस १ तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७भाकर आणि चटणी Nilesh104 दिवस १ तास
रानमेवाचापलूस चमचा गंगाधर मुटे12 आठवडे 6 दिवस
रानमेवालकस-फ़कस गंगाधर मुटे13 आठवडे 2 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७धरोनीया आस shrikant dhote13 आठवडे 15 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७कळ आत्माराम जाधव13 आठवडे 20 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७पोवाडा : ऐका ऐका हो शेतकरी Rangnath Talwatkar13 आठवडे 20 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७लाखोंचा पोशिंदा Swaruparani13 आठवडे 20 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७साहेब Anu2548813 आठवडे 20 तास
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७आत्महत्तेने तुझ्या Sandhya Patil13 आठवडे 20 तास
साहित्य चळवळविश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१६ : निकाल गंगाधर मुटे163 आठवडे १ दिवस
साहित्य चळवळआंतरजाल-स्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१५ : निकाल गंगाधर मुटे13 आठवडे १ दिवस
साहित्य चळवळआंतरजाल-स्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१४ : निकाल गंगाधर मुटे53 आठवडे १ दिवस
रानमेवाझ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे13 आठवडे 2 दिवस
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७पत्ताच नसलेले पत्र डॉ विशाल इंगोले13 आठवडे 2 दिवस
रानमेवाखाया उठली महागाई गंगाधर मुटे13 आठवडे 3 दिवस
रानमेवाबिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे13 आठवडे 3 दिवस
साहित्य चळवळकवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी गंगाधर मुटे53 आठवडे 5 दिवस
माझी कवितागोवंशाला अभय द्या : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे13 आठवडे 5 दिवस
माझी मराठी गझलटुकारघोडे! (हझल) गंगाधर मुटे13 आठवडे 6 दिवस
योद्धा शेतकरीSAD DEMISE of SHARAD JOSHI गंगाधर मुटे03 आठवडे 6 दिवस

पाने