पुरस्कार

गंगाधर मुटे's picture

’माझी गझल निराळी’ ला स्व. सुरेश भट स्मृती गझल पुरस्कार

वाङ्मयशेती
काव्यप्रकार: 
मराठी गझल
मराठी गझल
समारंभ
पारितोषिक

अंकूर वाङ्मय पुरस्कार - २०१३

’माझी गझल निराळी’ गझलसंग्रहाला यंदाचा

स्व. सुरेश भट स्मृती गझल पुरस्कार

             

G2शब्दखुणा, लेबल, Tags: 

पाने