शेतकरी संघटना

शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसाद
नागपूर अभ्यास शिबीर निवृत्ती कडलग 881 1
२१ एप्रिल २०११ - अंक २ - वर्ष २८ श्रीकान्त झाडे 1,481 6
शेतकरी संघटक २१ जुलै २०११ - अंक ८ श्रीकान्त झाडे 2,055 4
संवाद - ईटीव्ही - शरद जोशी संपादक 1,317 4
प्रस्तावित सिलींग कायदा हेच शेतीवरचे मोठे संकट - शरद जोशी संपादक 2,394 4
६ जुलै २०११ - अंक ७ श्रीकान्त झाडे 1,312 2
६ मे २०११ अंक - ३ श्रीकान्त झाडे 799
२१ जून २०११ - अंक ६ - वर्ष २८ संपादक 889
६ जून २०११ - अंक ५ - वर्ष २८ संपादक 1,244
रामदेवबाबांना पाठींबा Akshay 1,167
२१ मे २०११ - अंक ४ - वर्ष २८ संपादक 870
शेतकरी प्रकाशन गंगाधर मुटे 3,928
६ एप्रिल २०११- अंक १ - वर्ष २८ संपादक 907
२१ मार्च २०११ - अंक २४ - वर्ष २७ संपादक 892

पाने