शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षकsort descending लेखक वाचने प्रतिसाद
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,974 2
25 - 05 - 2011 आता उठवू सारे रान संपादक 2,353
26 - 07 - 2011 आम्ही शेतकरी बाया संपादक 1,423
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,813 1
31 - 05 - 2011 उषःकाल होता होता संपादक 1,048
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,403 1
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,879 1
18 - 06 - 2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,082
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 864 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,505 1
20 - 06 - 2011 चाहूल नवःउषेची गंगाधर मुटे 889
25 - 08 - 2011 च्यायला बुडवा हा सहकार Ghanwat 1,334 1
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 644
16 - 07 - 2011 डोंगरी शेत माझं गं संपादक 1,572
19 - 06 - 2011 धकव रं श्यामराव गंगाधर मुटे 1,015
22 - 06 - 2011 नंदनवन फ़ुलले ...!! गंगाधर मुटे 1,139
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,816 4
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,275
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,448 1
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 651

पाने