शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखकsort descending वाचने प्रतिसाद
25 - 08 - 2011 च्यायला बुडवा हा सहकार Ghanwat 1,291 1
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,221
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 788 1
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,364 1
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 784
18 - 06 - 2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 984
14 - 11 - 2016 ये तू मैदानात : शेतकरी गीत गंगाधर मुटे 841 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,453 1
22 - 06 - 2011 रे नववर्षा गंगाधर मुटे 1,027
22 - 06 - 2011 शेतकरी मर्दानी...! गंगाधर मुटे 1,267
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 1,888 2
22 - 06 - 2011 बळीराजाचे ध्यान ....!! गंगाधर मुटे 1,971
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,765 1
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,284
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 1,653 4
15 - 06 - 2011 रानमेवा खाऊ चला....! गंगाधर मुटे 970
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 784
18 - 06 - 2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,045
20 - 06 - 2011 हक्कदार लाल किल्ल्याचे…! गंगाधर मुटे 1,487
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,301 1

पाने