शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखकsort descending वाचने प्रतिसाद
25 - 08 - 2011 च्यायला बुडवा हा सहकार Ghanwat 1,334 1
05 - 08 - 2011 हाण त्याच्या टाळक्यात पायामधला बूट गंगाधर मुटे 4,901 11
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 644
21 - 10 - 2014 शेतीला लुटण्यासाठी शस्त्र पाजवणे म्हणजे दिवाळी? गंगाधर मुटे 1,004 2
15 - 06 - 2011 मोरा मोरा नाच रे गंगाधर मुटे 1,164
15 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-१॥ गंगाधर मुटे 850
31 - 07 - 2016 परतून ये तू घरी गंगाधर मुटे 650
19 - 06 - 2011 धकव रं श्यामराव गंगाधर मुटे 1,015
20 - 06 - 2011 चाहूल नवःउषेची गंगाधर मुटे 889
22 - 06 - 2011 नंदनवन फ़ुलले ...!! गंगाधर मुटे 1,139
22 - 06 - 2011 औंदाचा पाऊस गंगाधर मुटे 1,879 1
22 - 06 - 2011 सजणीचे रूप ...!! गंगाधर मुटे 1,976 2
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,274
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,448 1
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 864 1
18 - 06 - 2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 1,014
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 855
14 - 11 - 2016 ये तू मैदानात : शेतकरी गीत गंगाधर मुटे 997 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,505 1
22 - 06 - 2011 रे नववर्षा गंगाधर मुटे 1,050

पाने