शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखकsort descending वाचने प्रतिसाद
25 - 08 - 2011 च्यायला बुडवा हा सहकार Ghanwat 1,388 1
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,327
25 - 09 - 2015 किसानो हो जावो तैय्यार गंगाधर मुटे 973 1
15 - 06 - 2011 नाचू द्या गं मला गंगाधर मुटे 1,537 1
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 937
18 - 06 - 2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 1,038
14 - 11 - 2016 ये तू मैदानात : शेतकरी गीत गंगाधर मुटे 1,248 1
20 - 06 - 2011 गंधवार्ता गंगाधर मुटे 1,574 1
22 - 06 - 2011 रे नववर्षा गंगाधर मुटे 1,151
22 - 06 - 2011 शेतकरी मर्दानी...! गंगाधर मुटे 1,351
22 - 06 - 2011 आईचं छप्पर गंगाधर मुटे 2,100 2
22 - 06 - 2011 बळीराजाचे ध्यान ....!! गंगाधर मुटे 2,077
29 - 07 - 2011 आयुष्य कडेवर घेतो गंगाधर मुटे 1,881 1
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,415
26 - 09 - 2015 नका घेऊ गळफास गंगाधर मुटे 2,011 4
15 - 06 - 2011 रानमेवा खाऊ चला....! गंगाधर मुटे 1,024
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 954
18 - 06 - 2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,115
20 - 06 - 2011 हक्कदार लाल किल्ल्याचे…! गंगाधर मुटे 1,594
22 - 06 - 2011 ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा गंगाधर मुटे 2,534 1

पाने