शेतकरी गीत

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने प्रतिसादsort descending
25 - 05 - 2011 मेरे देश की धरती संपादक 1,100
16 - 07 - 2011 डोंगरी शेत माझं गं संपादक 1,606
27 - 12 - 2014 नमन श्रमदेवाला...! गंगाधर मुटे 1,327
16 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-२॥ गंगाधर मुटे 937
18 - 06 - 2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 1,038
22 - 06 - 2011 रे नववर्षा गंगाधर मुटे 1,151
22 - 06 - 2011 शेतकरी मर्दानी...! गंगाधर मुटे 1,351
22 - 06 - 2011 बळीराजाचे ध्यान ....!! गंगाधर मुटे 2,077
31 - 05 - 2011 उषःकाल होता होता संपादक 1,097
26 - 07 - 2011 आम्ही शेतकरी बाया संपादक 1,460
09 - 02 - 2012 शीक बाबा शीक संपादक 3,989
15 - 12 - 2013 माझा बाप! दिलीप वि चारठाणकर 1,949
10 - 07 - 2015 पायाखालची वीट दे....! गंगाधर मुटे 1,416
15 - 06 - 2011 रानमेवा खाऊ चला....! गंगाधर मुटे 1,024
17 - 07 - 2016 ॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥ गंगाधर मुटे 954
18 - 06 - 2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,115
20 - 06 - 2011 हक्कदार लाल किल्ल्याचे…! गंगाधर मुटे 1,594
22 - 06 - 2011 रे जाग यौवना रे....!! गंगाधर मुटे 1,054
25 - 05 - 2011 आता उठवू सारे रान संपादक 2,422
28 - 08 - 2016 झाडावर पाखरू बसलं : लावणी गंगाधर मुटे 732

पाने