रानमेवा प्रकाशित काव्यसंग्रह

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने
20-06-2011 शल्य एका कवीचे गंगाधर मुटे 770
20-06-2011 मी गेल्यावर ....? गंगाधर मुटे 741
19-06-2011 नाकानं कांदे सोलतोस किती? गंगाधर मुटे 3,192
19-06-2011 बिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे 1,847
19-06-2011 कुठे बुडाला चरखा? गंगाधर मुटे 938
19-06-2011 छातीचं झाकण बोम्लीवर आलं गंगाधर मुटे 1,522
19-06-2011 धकव रं श्यामराव गंगाधर मुटे 1,015
18-06-2011 आंब्याच्या झाडाले वांगे गंगाधर मुटे 1,278
18-06-2011 विदर्भाचा उन्हाळा गंगाधर मुटे 830
18-06-2011 चापलूस चमचा गंगाधर मुटे 817
18-06-2011 लकस-फ़कस गंगाधर मुटे 765
18-06-2011 झ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे 888
18-06-2011 खाया उठली महागाई गंगाधर मुटे 1,174
18-06-2011 हिशेबाची माय मेली? गंगाधर मुटे 737
18-06-2011 तरी हुंदक्यांना गिळावे किती? गंगाधर मुटे 812
18-06-2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,082
18-06-2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 1,014
18-06-2011 अंगार चित्तवेधी गंगाधर मुटे 750
18-06-2011 प्राक्तन फ़िदाच झाले गंगाधर मुटे 924
18-06-2011 घट अमृताचा गंगाधर मुटे 705

पाने