रानमेवा प्रकाशित काव्यसंग्रह

प्रकाशन दिनांक शीर्षक लेखक वाचने
20-06-2011 शल्य एका कवीचे गंगाधर मुटे 737
20-06-2011 मी गेल्यावर ....? गंगाधर मुटे 714
19-06-2011 नाकानं कांदे सोलतोस किती? गंगाधर मुटे 3,146
19-06-2011 बिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका गंगाधर मुटे 1,797
19-06-2011 कुठे बुडाला चरखा? गंगाधर मुटे 902
19-06-2011 छातीचं झाकण बोम्लीवर आलं गंगाधर मुटे 1,468
19-06-2011 धकव रं श्यामराव गंगाधर मुटे 980
18-06-2011 आंब्याच्या झाडाले वांगे गंगाधर मुटे 1,243
18-06-2011 विदर्भाचा उन्हाळा गंगाधर मुटे 803
18-06-2011 चापलूस चमचा गंगाधर मुटे 790
18-06-2011 लकस-फ़कस गंगाधर मुटे 742
18-06-2011 झ्यामल-झ्यामल गंगाधर मुटे 865
18-06-2011 खाया उठली महागाई गंगाधर मुटे 1,144
18-06-2011 हिशेबाची माय मेली? गंगाधर मुटे 715
18-06-2011 तरी हुंदक्यांना गिळावे किती? गंगाधर मुटे 774
18-06-2011 कसे अंकुरावे अता ते बियाणे? गंगाधर मुटे 1,045
18-06-2011 स्मशानात जागा हवी तेवढी गंगाधर मुटे 984
18-06-2011 अंगार चित्तवेधी गंगाधर मुटे 716
18-06-2011 प्राक्तन फ़िदाच झाले गंगाधर मुटे 889
18-06-2011 घट अमृताचा गंगाधर मुटे 680

पाने