चित्रकूट, वाराणसी, सारनाथ, हरिव्दार, ॠषिकेश

गंगाधर मुटे's picture

चित्रकूट, वाराणसी, सारनाथ, हरिव्दार, ॠषिकेश

सन २००९ मध्ये केलेल्या प्रवासाचा चित्रवृत्तांत

*****************************
Chitrakut
*****************************
Chitrakut
*****************************
Chitrakut
*****************************
allahabad
*****************************
allahabad
*****************************
allahabad
*****************************
Sarnath
*****************************
Sarnath
*****************************
Sarnath
*****************************
Haridar
*****************************
Haridar
*****************************
Haridar
*****************************
Hrishikesh
*****************************
Hrishikesh
*****************************
Hrishikesh
*****************************
Hrishikesh
*****************************
Hrishikesh
*****************************
Mansadewi
*****************************
Ramdeobaba
*****************************
Ramdeobaba
*****************************
Ramdeobaba
*****************************
Ramdeobaba
*****************************
Ramdeobaba
*****************************

प्रतिक्रिया

admin's picture

चित्रकूट, वाराणसी, सारनाथ, हरिव्दार, ॠषिकेश, सन २००९ मध्ये केलेल्या प्रवासाचा चित्रवृत्तांत