गेले चरून..

pravinbhoj's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखनस्पर्धा-२०१४
लेखनविभाग: 
गझल

गेले चरून..

शेतात आज माझ्या, गेले चरून...साले
घामास जुंपता मी, गेले हसून ...साले...
पोटात अन्न नाही, विहरीत थेंब नाही...
ते ढेरपोट त्यांचे, जावे फुटून ...साले....

नावास वीज इथली, गर्मीत पोळतो मी
फलकास वीज देता, जावे जळून ...साले...

साेनेच पांढरे हे, उगवून नागडा मी
केसास रंग त्याच्या, जावे गळून ...साले..

कर्जात मी बुडालो, त्याचीच सावकारी
हे मोहपाश कसले, जावे सुटून ..साले...

गळफास लावतो मी, मृत्यूस पावतो मी
घामास काल माझ्या, गेले लुटून ..साले...

G2शब्दखुणा, लेबल, Tags: 

प्रतिक्रिया

हेमंत साळुंके's picture

वाह!

हेमंत साळुंके