नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

गझल

Dr. Ravipal Bharshankar's picture

(मतला)
रास्त असुनी मागणी ही द्यावं हे सरकार.
शेत्कऱ्यांना खर्च धरुनी भाव हे सरकार.

(हुस्नेमतला)
शेत्कऱ्यांशी खेळताना डाव हे सरकार.
पाडते पिकल्या बरोबर भाव हे सरकार.

(१ ला शेर)
आणते आयात करुनी अन्यदेशातून,
येत असता चांगला जर भाव हे सरकार.

(२ रा शेर)
शेतकी साहित्य असुनी आजचे खर्चीक,
स्वस्त आहे माल का सांगाव हे सरकार?

(अंतिम शेर)
शेत्करी मरतो बचत नसल्यामुळे शेतात,
पण तरीही देत नाही भाव हे सरकार?

(मक़ता)
जर असेची राहिले धोरण कधी 'रविपाल',
गेलं नक्की सांगतो बेभाव हे सरकार.

°°°

वृत्त: आस्त्रवीणी
(गालगागा गाल गागा गालगागा गाल)

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
गझल
Share

प्रतिक्रिया