नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

सरकारी धोरण, रचे बापाचे सरण

बालाजी कांबळे's picture

सरकारी धोरण, रचे बापाचे सरण

फाटका घालुनी सदरा
बारा ढीगळी धोतरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं || धृ ||

काळ्या मायीच्या कुशीत
हिरवं सपान पेरतो
घाम गाळून मातीत
रोटी जगाला चारतो
जिवा भावाची गणगोत
ढवळ्या, पवळ्या नि वावरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं || 1 ||

साऱ्या जगाचा पोशिंदा
नाही धनावर आशा
भेगाळल्या पायामंध्ये
दिसतो जगाचा नकाशा
धुळ पेरणी करून
फुलवितोय शिवारं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं ||2 ||

घाव सोसून दुःखाचे
काळजाला आले घट्टे
रक्त पिऊन बापाचे
मालामाल झाले चोट्टे
वाहे सुगंधी घामाचा
रानावनातून पुरं
भर उन्हात हाकतो
बाप शेतात नांगरं ||3 |

जीव झाडाला टांगुन
करी रानात पेरनं
पासवी सरकारी धोरण
रचे बापाचे सरनं
बाप उडून गेल्यानं
झाली अनाथ पाखरं
भर उन्हात हाकतात
शेतात नांगरं लेकरं || 4||

कवी
बालाजी सोपानराव कांबळे
ताई निवास परळी वै
ता. परळी वै
जिल्हा. बीड 431515
मो. नो:- 9860806747

लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनप्रकार : 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१८
लेखनविभाग: 
गीतरचना
Share

प्रतिक्रिया