नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

अभंग

ravindradalvi's picture
काव्यप्रकार: 
अभंग

अभंग - दहीहंडी

दिसे दहीहंडी ! उधानते मन
येती सारे जन ! उत्साहातं

गोकुळात हरी ! चोरी दहीकाला
आपलाच बाला ! भासे कृष्ण

पडताच कानी ! डीजेचा गोंगाट
गोविंदा सुसाट ! गल्लोगल्ली

चढाओढं भारी ! थरावरं थरं
रचतिया पोरं ! आवेगातं

थरं एक एक ! जसे चढे पोरं
ओढे तसे दोरं ! खालीखाली

हातातली हंडी ! जाये वरं वरं
तसे होई पोरं ! आक्रमक

संस्कृतीच्या नावे ! घालतात घोळं
मरणाचा खेळं ! थरावरं

आमिष पैशाचे ! दाखवूनी वेळी
खेळविती खेळी ! जीवनाशी

चढता चढता ! उधळते डावं
निरागस जीवं ! कोसळती

एकल्या पोराचे ! तुटे हात पायं
करील ते कायं ! मायबाप

कित्येक गोविंदा ! झाले जायबंदी
तरी नाही बंदी ! नवथरं

सांभाळूनी करा ! उत्सव साजरे
उगा लागते रे ! गालबोटं

हव्यास उंचीचा ! आता तरी सोडा
उगीचच खोडा ! जीवघेणा

सणवार असे ! आनंदाचे साठी
मरणाचे पाठी ! सण कसा

सांगुनिया गेले ! थोर साधू संत
उत्सवाचा अंत ! गोडव्हावा

रवींद्र अंबादास दळवी नाशिक
९४२३६२२६१५

Share