नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

गझल: लागेल इथनं वाट आमची

Dr. Ravipal Bharshankar's picture
काव्यप्रकार: 
मराठी गझल

जिंदगी ही जिंदगी लबाड जिंदगी
राहु द्या हो मौसमी सकाळ जिंदगी

जानतो मी माणसांंना जाणतो की
गुजारतात तेच जे उधार जिंदगी

कशास येत राहतो मी माहितं तुला
उगाच खात असते ही भाड जिंदगी

जर वस्त्रही नसेल हिकमती चांगले
कोणती ही आन बान शान जिंदगी

मळ्यात पीक ठाकले नवे जसे उभे
लागल इथनं वाट वाट वाट जिंदगी

Share