नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

भाकर

Rangnath Talwatkar's picture
काव्यप्रकार: 
कविता

भाकर

का पळते भाकर
पोटाला पाहून दूर
कधी ओसरेल माझ्या
अग्नीचा या धुर

किती कष्ट केले रानी
किती गायली रे गाणी
तुला विनवीले रे मेघा
रानी पाडण्या रे पाणी

कितीदा रचले
रचुनी खचले
उभ्या पीकात रे माझ्या
बोंडअळीचे ढीग रे साचले

फिरलो बाजारी बाजारी
डोंगर घेवूनी दु:खाचा
थकलो चालुनी चालुनी
मार्ग पाहता सुखाचा

भुक लागली या पोटा
खळगी भरण्या निघालो
फाटक्या या आयुष्याला
पुन्हा जोडण्या निघालो

आता हरणार नाही
आता मरणार नाही
लढा लढण्या निघालो
आता थांबणार नाही

- रंगनाथ तालवटकर
वर्धा
७३८७४३९३१२

Share