सजणीचे रूप ...!!

गंगाधर मुटे's picture
प्रकाशीत: 
(रानमेवा काव्यसंग्रहात प्रकाशित)

सजणीचे रूप ...!!

रुपये पाहता लोचनी। सुखी झाली ती साजणी ॥१॥
म्हणे व्यापारी बरवा। म्हणे पगारी बरवा ॥२॥
शेती बागा त्याचे घरी। परी नको शेतकरी ॥३॥
ऐसे सजणीचे रूप। पदोपदी दिसे खूप ॥४॥
अभय म्हणे कास्तकारा। डोहामधी डुबक्या मारा ॥५॥

                                       - गंगाधर मुटे "अभय"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(रानमेवा काव्यसंग्रह - प्रकाशन दि. १०.११.२०१०)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

प्रतिक्रिया

कविता गोरे's picture

मस्त लिहिलय
हि वास्तविकता आहे
सगळ्याच मुलीना भर पगारी नवरा हवा असतो.
मेहनत नको पण पैसा हवा
अशी आजची परिस्थिती आहे
पण विचार बदलायलाच हवेत
नाहीतर गहू, तांदूळ सुद्धा आयात करावे लागतील.

kavigore

गंगाधर मुटे's picture