नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

शेती

किशोर झोटे's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
पद्यकविता

शेती

अजोबा होते तेंव्हा
मामा ही बोलवायचा
बैलगाडीत बसवून
शेतात घेवून जायचा...

शेताच्या बाजूला
खळाळते नदी
रेतीच्या झीऱ्यात
ओंजळीने प्यायचे पाणी...

धुणे ,अंघोळ, डुंबणे
नदीतच व्हायचे
शेताच्या बांदावर
कपडे वाळायचे.....

कांदा , ठेचा भाकर
भूक किती वाढवायचा
झाडाखाली गारेगार
अमृत ढेकर यायचा....

डोलणारे शेत पाहुण
मन कसं झुलायचं
अनवाणी पायाने
अख्ख रान तुडवायचं...

माळव्याची चव न्यारी
हुरडा तर लयच भारी
हरबऱ्याचा टहाळ अन्
भाजलेली कणिस मक्याची...

शेतात काम करताना
थकवा न कधी यायचा
होई काम खेळता खेळता
सुगंध दरवळे घामाचा...

खुरपणी अन् निंदणी
पाथ आपली संपवायची
स्टार्टर सुरू करून पाही
मौज पाटाच्या पाण्याची...

शेतातला दिवस कसा
लवकर हो मावळायचा
स्वप्नात येवून मग असा
पुन्हा पुन्हा हसवायचा...

आज फोनवर सांगतो मामा
आईला पाठव सही घ्यायची
आजोबा नाही राहीले आता
त्याला शेती आहे विकायची....

किशोर झोटे,
औरंगाबाद

Share

प्रतिक्रिया