नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

धंदा

महेश's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
गीतरचना

*धंदा*

सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

गावात आल नव तलाठी...
एका कागदासाठी दोनशे रुपये प्रत्येकी
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

पाऊस येतो जसा घोटाळा सुरू
कधी अंगठा तर कधी भुरभुरू
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

तश्यातच जसा सठ्ठा लावावा...
तसा खेळ बोगस बियाणांने करावा
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

जेमतेम बियाणं जमवलं जगवलं
कसतरी खुरपुन शेत फुलवलं
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

मग आली पाळी रासायनिक खत द्यायची...
जी हवी ती नाहीं, तरी तिनशे रुपये वर द्यायची
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

मजूर सार दोन रूपये वालं झालं
म्हणूनच कामाला कोणी नाहीं आलं
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

(ऐवढं सार होऊनं बाप मला काय म्हणतो माहित आहे का?...)
पोरा यंदा शिक्षण थांबव ना जरा...
फ्रि वाढलीया, थोडं शेतातच काम करा
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

कशी अन् काय बहिण वयात आली
हुंडा घेण्यासाठी रांग लागली ...
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

झालं गेलं सार काही आवरलं
शेतमाल घेऊन बाज़ार गाठलं
मग दलालाची पडली निच नजर
मनाचा भाव, हिसकावला भरभर
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

कशी खबर झायली सावकाराला
वासाचा कुत्रा जसा भाकरीला
चक्रवाढीवर मनचक्र फिरवला
होत नव्हतं सार पैकं नेऊन गेला
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

हुंड्यावालं धंद्यावालं फिर गरगर
बाप शरर्मल घेतलं बिष भरभर
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागलं बापाला यंदा

(मायबाप ऐवढ्यावर थांबेल ती शेतक-याची व्यथा नाय पुढे ऐका)
पत्रकार आलं कॅमेरावालं आलं...
आपआपलं टि आर पी च धंदा केलं
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल मला यंदा

खादी वाल्यानं ठोकलं मोठं भाषणं
पण कोणी पाहिलं ना घरचं राशन
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल बापाला यंदा

येड लागून बाप पोरकं करून गेलं
डोक्यावर कर्जाचं माफ ठेवून मेलं
सा-यांनी ब्रॅण्ड म्हणून बापाला वापरलं
माझ्या नावाचं कोर पाकिट हो पाठवलं
सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
येड लागेल मला यंदा

ऐका माय बापा एकजुट धरा
एकमेकांस साह्य अवघे करा
आत्महत्या न करता...
चिमण्या पिल्यास घास भरा
जरी सा-यांचा लुटालुटीचा धंदा
चलढकल करून न्या हो यंदा
-महेश
8806646250.
Mdesale29999@gmail.com

Share

प्रतिक्रिया