इंसाफ करूयात !

ravipal bharshankar's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
गझल

खुप झाला चिखल, ह्याला साफ करूयात ।
ह्याही पध्दतीने, इंसाफ करूयात ।।१।।

हरलो म्हणून खुदचा का, जीव घ्यायचा !
चला एकदा जीवाला, माफ करूयात ।।२।।

दुनियां अजुन कारूणिक, झाली नाही राव ।
आपण तरी आपला, मिलाफ करूयात ।।३।।

तुझा मित्र आहे रे हे, देहाचे मंदिर ।
नाही त्याच्या काही, खिलाफ करूयात ।।४।।

मला वाटतं काही तरी, बरसल्याने होईल ।
गोठलेले रक्त पून्हा, वाफ करूयात ।।५।।

प्रतिक्रिया

गंगाधर मुटे's picture

प्रवेशिकेचे मनपूर्वक स्वागत.
अभिनंदन....! CongratsCongrats

ravipal bharshankar's picture

आभार मुटे सर..

Ravipal Bharshankar

Dhirajkumar Taksande's picture

दुनियां अजुन कारूणिक झाली नाही राव.. छानच!

ravipal bharshankar's picture

Thank you Dhirajkumar Taksande sir!

Ravipal Bharshankar

Aryan's picture

खुप सूंदर..

Aryan Bharshankar

ravipal bharshankar's picture

धन्यवाद!

Ravipal Bharshankar

प्रदीप थूल's picture

मस्त गजल..

Pradip

ravipal bharshankar's picture

Thank you pradip bhau

Ravipal Bharshankar