नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

नाही करायची आत्महत्या

K N Salunke's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
पद्यकविता

विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७
लेखनाचा विषय : शेतकरी आत्महत्त्या
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
विभाग : अ) पद्यकविता

(१) नाही करायची आत्महत्या

ओस पडतोया सारा गाव, काय उरलंया खेड्यामंधी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥
तिथं हायेती मोटारगाड्या
लोका रहाया कॉंक्रिट माङया
आपुबी जाऊ तिथंच ऱ्हाऊ, जरी आसल वस्ती गंधी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ १ ॥
नाही पिकलं इथं औंदा
तिथं मिळलं काम धंदा
पोरंभी घेऊ, कसबी ऱ्हाऊ, आलीया आरथिक मंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ २ ॥
करज झालया डोक्यावरती
नेतं त्यांचंच पोटं भरती
कोंड्याचा मांडा करून खाऊ, आपल्याला कुणाची बंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ३ ॥
नाही करायची आत्महत्या
सौसार करूया आपू फत्या
समाजामंधी लोकं ईतकी, केली का मदत कंधी ?
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ४ ॥
पाऊस पडंल तवा येऊ
बि बियाणं खतं घेऊ
पिकंल बिकल सुखात ऱ्हाऊ, तुम्हासंग आहे मी खंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ५ ॥

के. एन. साळुंके
१७, साईकृपा सोसायटी,
विद्यावर्धिनी कॉलेजमागे,
साक्री रोड, धुळे - ४२४००१
महाराष्ट्र
मोबाईल नंबर – ९८५०६१२७६०
Email: knsalunke2013@gmail.com

Share

प्रतिक्रिया