नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे.
 
 
 

मांडवदारातील बाबा

Kirandongardive's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
पद्यकविता

*मांडवदारातला बाबा*                                        
ते वेल्हाळ लाघवी बोल बोबडे                            
बाबा आठवतो आज पुन्हा पुन्हा;                      
इवल्या इवल्या पाऊलखूणांच्या                            
जणू शोधत जातोय खाणाखुणा।।                  
झिम्माड हसे अन् खेळे अंगणी                        
मनाच्या कोपऱ्यात बसे रुसून;                        
ऋतूच्या झुल्यावर झुलता झुलता                        
गोड हसे हिरवा शालू नेसून ।।                              
जरी नसे राजा कुठला कुणी तो                          
पण लेकीस म्हणे राजकुमारी;                          
मेंदीच्या रंगास म्हणे अर्थ तेंव्हा                        
जेंव्हा लेक नटली मांडवादारी ।।                        
"अहो, लेक म्हणजे परके धन "                          
बाबा सांगतसे आईला हसून;                                
मात्र लेकीला कळते आपोआप                            
बाबा रडतोय मोठ्ठयाने आतून ।।                          
जाऊ दे खुशाल सांगू दे वरवर                            
लेक म्हणे असे परक्याचे धन;                        
डोळ्यात खोलवर पाहता दिसते                          
धाय मोकलून रडणारे बापाचे मन ।।                              
निशब्द अश्रू असे ठेवतो गोठून                        
बालपण तिचे आले मनात दाटून;                      
चिमणे भुर्रकन.... जा ग उडून                      
म्हणताना बाप रडे ऊर फाटून।।              
************************************************************* ( किरण शिवहर डोंगरदिवे,
वॉर्ड नं 7, समता नगर , मेहकर
पो. मेहकर  ता. मेहकर
जि बुलडाणा पिन 443301
मोबा 7588565576  
email kdongardive@gmail.com)

Share

प्रतिक्रिया