ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी

गंगाधर मुटे's picture


तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन

दिनांक : २५ व २६ फेब्रुवारी २०१७
स्थळ : संस्कृती सभागृह, आरमोरी रोड, गडचिरोली

ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी

प्रतिनिधी शुल्क : १००/-

* प्रतिनिधींना भोजन, चहा, अल्पोपहार, निवासव्यवस्था आणि माहिती किट नि:शुल्क पुरविली जाईल.
* मुक्कामाची व्यवस्था कॉमन हॉल स्वरुपाची असेल.
* निवासाकरिता स्वतंत्र खोली (३ व्यक्ती) हवी असल्यास प्रत्येकी अतिरिक्त रु. ५००/- शुल्क भरल्यास स्थानिक लॉजवर बुकींग करुन ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
* सभागृहाची आसन क्षमता लक्षात घेता आणि निवासाची संभाव्य गैरसोय लक्षात घेता आपली जागा अग्रिम आरक्षित करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी.
* अग्रीम नोंदणी करणार्‍यांना SMS द्वारे कच्चा नोंदणी क्रमांक कळवला जाईल. मात्र त्यांनी २५ फ़ेब्रुवारीला सकाळी ८.०० ते १०.०० या वेळात संमेलनस्थळी उपस्थित होऊन प्रतिनिधी प्रवेश शुल्क अदा करून प्रत्यक्ष नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. अन्यथा कच्चा नोंदणी क्रमांक रद्द समजला जाईल.

ऑनलाईन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा.

* नोंदणी केल्यानंतर आपली नोंदणी बघण्यासाठी/संपादन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
* नोंदणीसाठी लॉग इन करणे आवश्यक आहे.