नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९२ (२२ अंक)

admin's picture

पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९२

१) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०१-१९९२

२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०२-१९९२

३) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०३-१९९२

४) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०३-१९९२

५) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०४-१९९२

६) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०४-१९९२

७) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०५-१९९२

८) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०५-१९९२

९) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०६-१९९२

१०) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०६-१९९२

११) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०७-१९९२

१२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०७-१९९२

१३) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०८-१९९२

१४) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०८-१९९२

१५) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०९-१९९२

१६) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०९-१९९२

१७) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-१०-१९९२

१८) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-१०-१९९२

१९) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-११-१९९२

२०) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-११-१९९२

२१) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-१२-१९९२

२२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-१२-१९९२

---------------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा,Tags: 
Share