प्रतिनिधी सहभाग नोंदणी यादी

admin's picture

 
४ थे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन

दिनांक : बुधवार, ३१ जानेवारी २०१८
स्थळ : रवींद्र नाट्यमंदिर, प्रभादेवी, दादर, मुंबई

प्रतिनिधी नोंदणी यादी
यादी अद्ययावत दि - १४/०१/२०१८
अनु जिल्हा नाव नोंदणी क्रमांक
1 अकोला ईश्वर मते A-218
2 अकोला डॉ विठ्ठल वाघ A-202
3 अकोला दिलीप मधुकर लोडम A-236
4 अकोला प्रिया दिलीप लोडम A-237
5 अकोला बोबडे तुळशीराम A-311
6 अकोला सुनील पुंडलिकराव अढाऊकर A-240
7 अकोला हिंमतराव ढाले  A-509
8 अकोला कृष्णा सज्जन A-241
9 अकोला श्री.प्रविण भगवान वानखडे A-272
10 अमरावती आशिष वानखेडे A-521
11 अमरावती एजाज शेख A-270
12 अमरावती कच्ची नोंदणी A-329
13 अमरावती कच्ची नोंदणी A-330
14 अमरावती कच्ची नोंदणी A-331
15 अमरावती कच्ची नोंदणी A-332
16 अमरावती कच्ची नोंदणी A-333
17 अमरावती कच्ची नोंदणी A-334
18 अमरावती कच्ची नोंदणी A-335
19 अमरावती कच्ची नोंदणी A-336
20 अमरावती कच्ची नोंदणी A-337
21 अमरावती कच्ची नोंदणी A-338
22 अमरावती कच्ची नोंदणी A-339
23 अमरावती कच्ची नोंदणी A-340
24 अमरावती कच्ची नोंदणी A-341
25 अमरावती कच्ची नोंदणी A-342
26 अमरावती चंद्रकला सुधाकर गायकी  A-263
27 अमरावती जगदीशनाना बोंडे A-326
28 अमरावती दिलीप लव्हाळे A-328
29 अमरावती नंदुभाऊ खेर्डे A-520
30 अमरावती पप्पू बोंडे A-327
31 अमरावती भाऊसाहेब राजारामजी राऊत A-209
32 अमरावती भोयर दिलीप A-324
33 अमरावती विल्हेकर विजय A-325
34 अमरावती विष्णु भांगे A-210
35 अमरावती सुधाकर बाजीराव गायकी  A-261
36 अहमदनगर श्री भाऊसाहेब भगवानराव दहिफळे A-260
37 उस्मानाबाद अरविंद विजय हंगरगेकर A-224
38 कल्याण प्रशांत वैद्य A-519
39 कोल्हापूर नरदे अजित A-312
40 कोल्हापूर नरदे सौ. A-313
41 गुजरात हेमंत चौधरी A-277
42 चंद्रपूर रामकृष्ण मारखंडी रोगे  A-212
43 चंद्रपूर रवी धारणे A-244
44 चंद्रपूर देशमुख प्रदीप बी A-262
45 जळगाव कच्ची नोंदणी A-505
46 जळगाव कच्ची नोंदणी A-506
47 जळगाव कच्ची नोंदणी A-507
48 जळगाव कच्ची नोंदणी A-508
49 जळगाव कडूआप्पा पाटील A-501
50 जळगाव दगडू शेळके A-503
51 जळगाव पं. बाजीराव अटाळे  A-502
52 जळगाव मधुकर वेडू पाटील A-504
53 जालना आप्पा चोखनफळे A-429
54 जालना कच्ची नोंदणी A-433
55 जालना कच्ची नोंदणी A-434
56 जालना कच्ची नोंदणी A-435
57 जालना कच्ची नोंदणी A-436
58 जालना कच्ची नोंदणी A-437
59 जालना कच्ची नोंदणी A-438
60 जालना कच्ची नोंदणी A-439
61 जालना कच्ची नोंदणी A-440
62 जालना कुमार खांडेभराड A-423
63 जालना गोपाळ कदम A-432
64 जालना डॉ. आप्पासाहेब कदम A-424
65 जालना डॉ. उत्तम काळे A-427
66 जालना पुंजाराम सुरुंग A-426
67 जालना बी. एम. गोरे A-430
68 जालना रमेशराव खांडेभराड A-422
69 जालना राजकुमार तांगडे A-431
70 जालना संजयदादा सोळंके A-425
71 जालना सौ. गीताताई खांडेभराड A-421
72 जालना सौ. रेणुका चोखनफळे A-428
73 ठाणे Priya Ramesh Salvi A-299
74 धुळे अशोक तमखाने A-408
75 धुळे आत्माराम पाटील A-411
76 धुळे ए.के.पाटील A-412
77 धुळे कच्ची नोंदणी A-415
78 धुळे कच्ची नोंदणी A-416
79 धुळे कच्ची नोंदणी A-417
80 धुळे कच्ची नोंदणी A-418
81 धुळे कच्ची नोंदणी A-419
82 धुळे कच्ची नोंदणी A-420
83 धुळे गुणवंतराव पवार A-404
84 धुळे गुलाबसिंग रघुवंशी A-410
85 धुळे दिनेश पाटील A-407
86 धुळे देसले महेश मनोहर  A-256
87 धुळे नीळकंठ पवार A-414
88 धुळे रावसाहेब अंकुश कुवर A-231
89 धुळे लोटन माळी A-405
90 धुळे वीरेंद्र बेडसे A-230
91 धुळे शशिकांत भदाणे A-413
92 धुळे शांतीलाल पटेल  A-409
93 धुळे सुनील पवार A-406
94 नंदुरबार विजय पाटील A-235
95 नवी मुंबई विशाल ब्रह्मानंद राजगुरु A-273
96 नांदेड कच्ची नोंदणी A-365
97 नांदेड कच्ची नोंदणी A-366
98 नांदेड कच्ची नोंदणी A-367
99 नांदेड कच्ची नोंदणी A-368
100 नांदेड कच्ची नोंदणी A-369
101 नांदेड कच्ची नोंदणी A-370
102 नांदेड कच्ची नोंदणी A-371
103 नांदेड कच्ची नोंदणी A-372
104 नांदेड कच्ची नोंदणी A-373
105 नांदेड कच्ची नोंदणी A-374
106 नांदेड कच्ची नोंदणी A-375
107 नांदेड कच्ची नोंदणी A-376
108 नांदेड कच्ची नोंदणी A-377
109 नांदेड कच्ची नोंदणी A-378
110 नांदेड कच्ची नोंदणी A-379
111 नांदेड कच्ची नोंदणी A-380
112 नांदेड कच्ची नोंदणी A-381
113 नांदेड कच्ची नोंदणी A-382
114 नांदेड कच्ची नोंदणी A-383
115 नांदेड कच्ची नोंदणी A-384
116 नागपूर Bhujang Mute AR-116
117 नागपूर Kamalabai M Wadibhasme AR-145
118 नागपूर प्रा.चित्रा कहाते A-234
119 नाशिक अनिस पटेल A-461
120 नाशिक अमर संधान A-443
121 नाशिक अरुण जाधव  A-458
122 नाशिक अर्जुनतात्या बोराडे A-446
123 नाशिक कच्ची नोंदणी A-468
124 नाशिक कच्ची नोंदणी A-469
125 नाशिक कच्ची नोंदणी A-470
126 नाशिक कच्ची नोंदणी A-471
127 नाशिक कच्ची नोंदणी A-472
128 नाशिक कच्ची नोंदणी A-473
129 नाशिक कच्ची नोंदणी A-474
130 नाशिक कच्ची नोंदणी A-475
131 नाशिक कच्ची नोंदणी A-476
132 नाशिक कच्ची नोंदणी A-477
133 नाशिक कच्ची नोंदणी A-478
134 नाशिक कच्ची नोंदणी A-479
135 नाशिक कच्ची नोंदणी A-480
136 नाशिक कच्ची नोंदणी A-481
137 नाशिक कच्ची नोंदणी A-482
138 नाशिक कच्ची नोंदणी A-483
139 नाशिक कच्ची नोंदणी A-484
140 नाशिक कच्ची नोंदणी A-485
141 नाशिक कच्ची नोंदणी A-486
142 नाशिक कच्ची नोंदणी A-487
143 नाशिक कच्ची नोंदणी A-488
144 नाशिक कच्ची नोंदणी A-489
145 नाशिक कच्ची नोंदणी A-490
146 नाशिक कच्ची नोंदणी A-491
147 नाशिक कच्ची नोंदणी A-492
148 नाशिक कच्ची नोंदणी A-493
149 नाशिक कच्ची नोंदणी A-494
150 नाशिक कच्ची नोंदणी A-495
151 नाशिक कच्ची नोंदणी A-496
152 नाशिक कच्ची नोंदणी A-497
153 नाशिक कच्ची नोंदणी A-498
154 नाशिक कच्ची नोंदणी A-499
155 नाशिक कच्ची नोंदणी A-500
156 नाशिक केदुपाटील बोराडे A-450
157 नाशिक जगदीशकुमार जी. गुपता A-704
158 नाशिक जाफरभाई पठाण A-462
159 नाशिक दत्तू भोरकाडे A-467
160 नाशिक नजमोद्दीन शेख A-253
161 नाशिक नाठे सर A-445
162 नाशिक नामदेव सोनावणे A-465
163 नाशिक निवृत्ती बाबुराव करडक A-252
164 नाशिक प्रभाकर बोरणारे A-466
165 नाशिक प्रभाकर भोसले A-457
166 नाशिक बाबुराव पगारे A-454
167 नाशिक बाळासाहेब गायकवाड A-455
168 नाशिक भानुदास टिकले A-453
169 नाशिक मंगलेश एम. कानुगो A-702
170 नाशिक योगेश सोमवंशी A-456
171 नाशिक रवींद्र अंबादास दळवी A-214
172 नाशिक रामकिसन बोमले A-449
173 नाशिक रामचंद्रबापू पाटील A-201
174 नाशिक रामनाथ ढेकले A-452
175 नाशिक रूपाली एम. कानुगो A-703
176 नाशिक रूही संदीप गुजराथी A-701
177 नाशिक विष्णुपंत ताकाटे A-448
178 नाशिक शंकरराव पुरकर A-447
179 नाशिक शिलपा एस. गुपता A-707
180 नाशिक शिवाजी वाघ A-463
181 नाशिक शोभा जे. गुपता A-705
182 नाशिक संतू एकनाथ बोराडे A-451
183 नाशिक संतू पाटील झांबरे A-460
184 नाशिक संदीप विकास गुजराथी A-251
185 नाशिक संदीप संधान A-442
186 नाशिक संधान सर  A-444
187 नाशिक सतीश जगझाप A-459
188 नाशिक सुरेश जेजुरकर A-464
189 नाशिक सोपान संधान A-441
190 नाशिक सौरभ जे. गुपता A-706
191 परभणी आत्माराम नारायणराव जाधव A-274
192 परभणी मधुकर उत्तमराव आळसे A-271
193 पालघर मधुकर पुर्णाजी तराळे A-239
194 पालघर माच्छी वीणा अजित A-257
195 पुणे  पप्पू चव्हाण A-355
196 पुणे अतुल पाटील  A-350
197 पुणे अभिषेक नरोडे A-346
198 पुणे अमोल कैलास ताठे A-248
199 पुणे कच्ची नोंदणी A-356
200 पुणे कच्ची नोंदणी A-357
201 पुणे कच्ची नोंदणी A-358
202 पुणे कच्ची नोंदणी A-359
203 पुणे कच्ची नोंदणी A-360
204 पुणे कच्ची नोंदणी A-361
205 पुणे कच्ची नोंदणी A-362
206 पुणे कच्ची नोंदणी A-363
207 पुणे कच्ची नोंदणी A-364
208 पुणे निखिल शेवकरी  A-352
209 पुणे पंकज शिवाजीराव गायकवाड A-246
210 पुणे फाळके भाग्यश्री A-205
211 पुणे बाबा पडवळ  A-351
212 पुणे महेश शामकांत ताठे A-247
213 पुणे म्हात्रे सर A-344
214 पुणे योगेश गायकवाड  A-347
215 पुणे रविंद्र किसनराव कामठे A-225
216 पुणे राजा निखिल  A-354
217 पुणे विनिता माने-पिसाळ A-238
218 पुणे शेलार अभिमन्यू A-343
219 पुणे श्री दिपक दत्तात्रय होले A-259
220 पुणे संतोष पवार  A-349
221 पुणे सागर गायकवाड  A-348
222 पुणे सागर राठोड  A-353
223 पुणे सीमाताई नरोडे A-345
224 बीड कु.प्रज्ञा उद्धवराव आपेगांवकर A-254
225 बीड केशव बालासाहेब कुकडे A-216
226 बीड लक्ष्मण दशरथ लाड A-213
227 बीड सिद्धे़श्वर पांडुरंग इंगोले A-215
228 बुलडाणा अक्षर किरण डोंगरदिवे A-265
229 बुलढाणा अर्चना किरण डोंगरदिवे A-264
230 बुलढाणा डोंगरदिवे किरण शिवहर A-258
231 बुलढाणा नजीमखान हबीबखान A-255
232 बुलढाणा बालाजी सुखदेव वाठोरे A-267
233 बुलढाणा राजीव भगवानराव जावळे A-250
234 बुलढाणा वर्षा सतीश कळंबे A-266
235 मुंबई पत्रकार A-003
236 मुंबई पत्रकार A-004
237 मुंबई पत्रकार A-005
238 मुंबई पत्रकार A-006
239 मुंबई पत्रकार A-007
240 मुंबई पत्रकार A-008
241 मुंबई पत्रकार A-009
242 मुंबई पत्रकार A-010
243 मुंबई पत्रकार A-011
244 मुंबई पत्रकार A-012
245 मुंबई पत्रकार A-013
246 मुंबई पत्रकार A-014
247 मुंबई पत्रकार A-015
248 मुंबई पत्रकार A-016
249 मुंबई पत्रकार A-017
250 मुंबई पत्रकार A-018
251 मुंबई पत्रकार A-019
252 मुंबई पत्रकार A-020
253 मुंबई पत्रकार A-021
254 मुंबई पत्रकार A-022
255 मुंबई पत्रकार A-023
256 मुंबई पत्रकार A-024
257 मुंबई पत्रकार A-025
258 मुंबई पत्रकार A-026
259 मुंबई पत्रकार A-027
260 मुंबई पत्रकार A-028
261 मुंबई पत्रकार A-029
262 मुंबई पत्रकार A-030
263 मुंबई पत्रकार A-031
264 मुंबई पत्रकार A-032
265 मुंबई पत्रकार A-033
266 मुंबई पत्रकार A-034
267 मुंबई पत्रकार A-035
268 मुंबई पत्रकार A-036
269 मुंबई पत्रकार A-037
270 मुंबई पत्रकार A-038
271 मुंबई पत्रकार A-039
272 मुंबई पत्रकार A-040
273 मुंबई पत्रकार A-041
274 मुंबई पत्रकार A-042
275 मुंबई पत्रकार A-043
276 मुंबई पत्रकार A-044
277 मुंबई पत्रकार A-045
278 मुंबई पत्रकार A-046
279 मुंबई पत्रकार A-047
280 मुंबई पत्रकार A-048
281 मुंबई पत्रकार A-049
282 मुंबई पत्रकार A-050
283 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-051
284 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-052
285 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-053
286 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-054
287 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-055
288 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-056
289 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-057
290 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-058
291 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-059
292 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-060
293 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-061
294 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-062
295 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-063
296 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-064
297 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-065
298 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-066
299 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-067
300 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-068
301 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-069
302 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-070
303 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-071
304 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-072
305 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-073
306 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-074
307 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-075
308 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-076
309 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-077
310 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-078
311 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-079
312 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-080
313 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-081
314 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-082
315 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-083
316 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-084
317 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-085
318 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-086
319 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-087
320 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-088
321 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-089
322 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-090
323 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-091
324 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-092
325 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-093
326 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-094
327 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-095
328 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-096
329 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-097
330 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-098
331 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-099
332 मुंबई विशेष/आकस्मिक निमंत्रित A-100
333 मुंबई मकरंद अनासपुरे A-203
334 मुंबई sahebrao Thange A-220
335 मुंबई प्रा. प्रतिभा सराफ A-223
336 मुंबई Satish Ramgopal Borulkar A-228
337 मुंबई Vidya satish Borulkar A-229
338 मुंबई Mr.Kushal M Mude A-278
339 मुंबई Mrs Swati Kushal Mude A-279
340 मुंबई Spruha Kushal Mude A-280
341 मुंबई Mr.Bhupesh M Mude A-281
342 मुंबई Mrs Shital Bhupesh Mude A-282
343 मुंबई Poorva Bhupesh Mude A-283
344 मुंबई Mr.Ramesh N Zade A-284
345 मुंबई Mrs Sushma Ramesh Zade A-285
346 मुंबई Swaroopa Ramesh Zade A-286
347 मुंबई Mr.Maroti G Mude A-287
348 मुंबई Mrs Shobha Maroti Mude A-288
349 मुंबई Nitin M Labhane A-289
350 मुंबई Mrs. Vaishali Nitin Labhane A-290
351 मुंबई Maitryee Nitin Labhane A-291
352 मुंबई Ashok N Patange A-292
353 मुंबई Mrs.Gitu Ashok Patange A-293
354 मुंबई Agadh Ashok Patange A-294
355 मुंबई Mr Vishal R Kamble A-295
356 मुंबई Mrs Snehal Vishal Kamble A-296
357 मुंबई Siddhant Vishal Kamble A-297
358 यवतमाळ bebitai Umate AR-113
359 यवतमाळ Duryodhan Umate AR-132
360 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-511
361 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-512
362 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-513
363 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-514
364 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-515
365 यवतमाळ कच्ची नोंदणी A-516
366 यवतमाळ जयंत बापट A-710
367 यवतमाळ नयना भगत A-233
368 यवतमाळ बाळासाहेब देशमुख A-510
369 यवतमाळ रमेश अरुण बुरबुरे A-708
370 यवतमाळ लक्ष्मी बलकी A-242
371 यवतमाळ संदीप अरुण बुरबुरे A-709
372 यवतमाळ सिद्धार्थ भगत A-232
373 यवतमाळ सौ. प्रज्ञा बापट A-711
374 रत्नागिरी ईश्वरचंद्र हलगरे A-221
375 रत्नागिरी स्वाती ईश्वरचंद्र हलगरे A-222
376 लातूर कंदे  माधवराव A-385
377 लातूर कच्ची नोंदणी A-387
378 लातूर कच्ची नोंदणी A-388
379 लातूर कच्ची नोंदणी A-389
380 लातूर कच्ची नोंदणी A-390
381 लातूर कच्ची नोंदणी A-391
382 लातूर कच्ची नोंदणी A-392
383 लातूर कच्ची नोंदणी A-393
384 लातूर कच्ची नोंदणी A-394
385 लातूर कच्ची नोंदणी A-395
386 लातूर कच्ची नोंदणी A-396
387 लातूर कच्ची नोंदणी A-397
388 लातूर कच्ची नोंदणी A-398
389 लातूर कच्ची नोंदणी A-399
390 लातूर कच्ची नोंदणी A-400
391 लातूर कच्ची नोंदणी A-401
392 लातूर कच्ची नोंदणी A-402
393 लातूर कच्ची नोंदणी A-403
394 लातूर सोमवंशी मदन A-386
395 वर्धा Aditya Bhomale AR-127
396 वर्धा AJIJKHAN GAUSKHAN PATHAN A-217
397 वर्धा Aksahay Mute AR-129
398 वर्धा Amol Shahare AR-141
399 वर्धा Aravind Raut AR-105
400 वर्धा Balaji Lakhe AR-106
401 वर्धा Dhirajkumar Taksande A-211
402 वर्धा Gaurav Chandankhede AR-107
403 वर्धा Indiratai Vaidya  AR-126
404 वर्धा Jagannath Zade AR-140
405 वर्धा Jaya Koparkar AR-117
406 वर्धा Jayshri Bhomale AR-123
407 वर्धा Jijabai Itankar AR-139
408 वर्धा Kashibai Mute AR-114
409 वर्धा Khushal Borakar AR-142
410 वर्धा kiran pohane AR-111
411 वर्धा Manorama Mute AR-120
412 वर्धा Minakshi G Itankar AR-146
413 वर्धा Mukesh Vaidya  AR-131
414 वर्धा Nandatai pohane AR-112
415 वर्धा Nayan Bhomale AR-137
416 वर्धा Nilesh Fulkar AR-104
417 वर्धा pankaj Gawande AR-108
418 वर्धा Pradip Thool A-226
419 वर्धा Pratibha Kale AR-143
420 वर्धा Pravin pohane AR-110
421 वर्धा Pujatai Wadandre AR-148
422 वर्धा Raju Bhomale AR-122
423 वर्धा Ravindra Dandekar AR-103
424 वर्धा Ravipal Bharshankar A-206
425 वर्धा Sachin kinnake AR-138
426 वर्धा Sachin Wanjari AR-109
427 वर्धा Santosh Lakhe AR-101
428 वर्धा Saurabh Mute AR-128
429 वर्धा Savitatai Andrskar AR-115
430 वर्धा Shilabai M wandile AR-144
431 वर्धा Shivam Mute AR-125
432 वर्धा Shreya Mute AR-121
433 वर्धा Soham Bhomale AR-136
434 वर्धा Suhas Bhomale AR-124
435 वर्धा Sunandatai Mute AR-133
436 वर्धा Sushant Barahate A-207
437 वर्धा Teju koparkar AR-118
438 वर्धा Ujwalatai Mute AR-130
439 वर्धा Venu Bhomale AR-135
440 वर्धा Vijay Mujabaile AR-102
441 वर्धा Vilas Bhomale AR-134
442 वर्धा Vivek Mute AR-119
443 वर्धा Yuwaraj G Itankar AR-147
444 वर्धा अविनाश बबनराव अवचट A-518
445 वर्धा इटनकर गजानन A-304
446 वर्धा कातरकर अतूल AR-149
447 वर्धा कातोरे गोपाल  A-301
448 वर्धा खोडे रवींद्र A-310
449 वर्धा गंगाधर मुटे A-001
450 वर्धा गाठे गणेश A-305
451 वर्धा गाडगे सचिन A-307
452 वर्धा घवघवे नीलकंठराव A-309
453 वर्धा झामरे रितेश A-303
454 वर्धा देऊळकर रवी A-306
455 वर्धा नारायणराव निखाते A-249
456 वर्धा फाळके अभिजित A-204
457 वर्धा मंगेश बबनराव अवचट A-517
458 वर्धा मुटे निलेश A-302
459 वर्धा रंगनाथ गु. तालवटकर A-243
460 वर्धा राजेश नारायणराव जौंजाळ A-227
461 वर्धा शैलजाताई देशपांडे A-522
462 वर्धा सरोजताई काशीकर A-002
463 वर्धा सायंकार शुभम A-308
464 वर्धा हनुमंत र.कोल्हे A-298
465 वाशीम चाफेश्वर सखाराम गांगवे A-275
466 वाशीम डॉ. विजय दामोदर काळे A-276
467 वाशीम हंसिनी अरविंद उचित A-245
468 सातारा अनपट संग्राम A-314
469 सातारा कच्ची नोंदणी A-315
470 सातारा कच्ची नोंदणी A-316
471 सातारा कच्ची नोंदणी A-317
472 सातारा कच्ची नोंदणी A-318
473 सातारा कच्ची नोंदणी A-319
474 सातारा कच्ची नोंदणी A-320
475 सातारा कच्ची नोंदणी A-321
476 सातारा कच्ची नोंदणी A-322
477 सातारा कच्ची नोंदणी A-323
478 सातारा संध्या दिलीप पाटील A-268
479 सातारा सविता मल्लिकार्जुन तोडकर A-269
480 सोलापूर कृष्णात गायकवाड A-208
481 सोलापूर Badiujjama Birajdar A-219

Fingure-down महत्वाची सूचना Fingure-down

चौथ्या अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य संमेलनासाठी आपण केलेली प्रतिनिधी नोंदणीची
यशस्वीपणे नोंद झाली असून आपला नोंदणी क्र. वरीलप्रमाणे आहे.

संमेलन स्थळी प्रवेश पत्र आणि रकमेची पावती मिळण्यासाठी हा नोंदणी क्र. जपून ठेवावा.

प्रतिनिधी नोंदणीची पद्धत Fingure-Righthttp://www.baliraja.com/rep-2018
संमेलनाविषयी विस्तृत माहिती Fingure-Righthttp://www.baliraja.com/node/1190


सहकार्याबद्दल आपले आभारी आहोत.

आपला स्नेहांकित
गंगाधर मुटे
कार्याध्यक्ष
४ थे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, मुंबई
पुढील सूचना आणि अद्ययावत माहिती http://www.baliraja.com/ssc येथे उपलब्ध राहील.

प्रतिक्रिया

विनिता's picture

माझे नांव आहे यादीत! धन्यवाद सर __/\__