नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

Shetkari Sanghatana Mobile App

शेतकरी संघटना मोबाईल ऍप
हे शेतकरी संघटनेचे अधिकृत मोबाईल ऍप असून शेतकरी संघटनेशी संलग्न राहण्यासाठी, घडामोडीची माहिती व वृत्तांत वाचण्यासाठी, शेतकरी संघटनेच्या आगामी कार्यक्रमांची/आंदोलनाची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच युगात्मा शरद जोशींचे साहित्य वाचनासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे.  प्रत्येक शेतकऱ्याने हे ऍप इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी http://www.baliraja.com/node/1589 येथे क्लिक करा. 
 
 
 

नाही करायची आत्महत्या

K N Salunke's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
पद्यकविता

विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१७
लेखनाचा विषय : शेतकरी आत्महत्त्या
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
विभाग : अ) पद्यकविता

(१) नाही करायची आत्महत्या

ओस पडतोया सारा गाव, काय उरलंया खेड्यामंधी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥
तिथं हायेती मोटारगाड्या
लोका रहाया कॉंक्रिट माङया
आपुबी जाऊ तिथंच ऱ्हाऊ, जरी आसल वस्ती गंधी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ १ ॥
नाही पिकलं इथं औंदा
तिथं मिळलं काम धंदा
पोरंभी घेऊ, कसबी ऱ्हाऊ, आलीया आरथिक मंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ २ ॥
करज झालया डोक्यावरती
नेतं त्यांचंच पोटं भरती
कोंड्याचा मांडा करून खाऊ, आपल्याला कुणाची बंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ३ ॥
नाही करायची आत्महत्या
सौसार करूया आपू फत्या
समाजामंधी लोकं ईतकी, केली का मदत कंधी ?
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ४ ॥
पाऊस पडंल तवा येऊ
बि बियाणं खतं घेऊ
पिकंल बिकल सुखात ऱ्हाऊ, तुम्हासंग आहे मी खंदी
पोट भराया नाही काही, चल जाऊया शहरामंधी ॥ ५ ॥

के. एन. साळुंके
१७, साईकृपा सोसायटी,
विद्यावर्धिनी कॉलेजमागे,
साक्री रोड, धुळे - ४२४००१
महाराष्ट्र
मोबाईल नंबर – ९८५०६१२७६०
Email: knsalunke2013@gmail.com

Share

प्रतिक्रिया