जगवा किसान आता

Dhirajkumar Taksande's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१७
लेखनविभाग: 
गझल

हो सज्ज कापणीला झाले निदान आता ।
त्या माजल्या चितांनी सजवू स्मशान आता ।।१।।

बसवू जरा तडाखा काचेतल्या जिवांना ।
समतेच्या स्वागताला उठवू तुफान आता ।।२।।

फुक बीगुल आक्रोशाचा कानात यंत्रणेच्या ।
शब्दास जागवाया मिटवू विधान आता ।।३।।

धोका जरा कळू द्या या श्वेत संस्कृतीला ।
नटविण्या राजधानी रक्ताचे निशाण आता ।।४।।

दाखवा धार शस्त्रांची त्या शोषक सत्तेला ।
सरड्यांची पलटणारी कापू जबान आता ।।५।।

गळफास पडावा येथे श्वासांच्या विक्रेत्यांना ।
मयतांच्या व्यापाऱ्यांचे जाळू दुकान आता ।।६।।

पेरणीस भाग पाडा तो गर्भ प्रजासत्तेचा ।
जगण्यास सृष्टी सारी जगवा किसान आता ।।७।।

प्रतिक्रिया

ravipal bharshankar's picture

जगवा किसान आता..

Ravipal Bharshankar

गंगाधर मुटे's picture

प्रवेशिकेचे मनपूर्वक स्वागत.
अभिनंदन....! CongratsCongrats

प्रदीप थूल's picture

पेरणीस भाग पाडा तो गर्भ प्रजासत्तेचा
जगण्यास सृष्टी सारी जगवा किसान आता

क्या बात! बढिया!!

Pradip