नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

कविता - चल आता

Ravindra Kamthe's picture
लेखनप्रकार: 
पद्यलेखन स्पर्धा-२०१६
लेखनविभाग: 
पद्यकविता

विश्वस्तरीय - आंतरजाल लेखन स्पर्धा २०१६
२] पद्यलेखन स्पर्धा-२०१६ विभाग : अ) पद्यकविता

|| चल आता ||

वेगळा संसार मांडू, चल आता
दुष्काळात तेरावा हा, चल आता ||

नाही घरामंदी दाणा पाणी भाकरी
करू रोजंदारीवर नोकरी, चल आता ||

ते देणार आपल्याला वेगळा विदर्भ
मराठवाडा पण घेऊ मागून, चल आता ||

जमिनीत पेराया बियाण नाही पाऊस नाही
उगाचच ग मारायच्या फुशारक्या, चल आता ||

सरकारबी आहे तसं लई ग शहाण बरका
पाचवारी वाटत्यात फुकट तिकड, चल आता ||

झाकू पाचवारीत लाज विदर्भ मराठवाड्याची
दिस न का थोडी पाठ न पोटरी, चल आता ||

मागितल्यावर मिळतंय का व्ह्य हे समद
उगाच आपल्या तोंडाला पाने पुसती, चल आता ||

थांबवायच्या आहेत आपल्यास्नी आत्महत्या
वाडीवाडी वर जावून देवू शहाणपणा, चल आता ||

महाराष्ट्र काय विदर्भ काय मराठवाडा काय
वेगळे जरी झाले तरी आपलेच ना, चल आता ||

शेतकरी तो शेतकरीच राहणार आहे बरका
काळ्या आईचं पांग फेडावयाचेत, चल आता ||

येतील मागे आपल्याही ही पांढरी भुते कशी
लाव फाळास तू लेखणी वावरात, चल आता ||

मनगटात बळीच्या आहे अजून बळ हत्तीच
घेऊन ये नांगर करू मशागत पिकांची, चल आता ||

आहे माझा पूर्ण विश्वास ह्या निसर्ग राजावर
ठरवू देत त्याला विभाजन हे तू, चल आता ||

रविंद्र कामठे
रविंद्र किसनराव कामठे
पत्ता: प्लॉट नं. ६, स्वाती सोसायटी
“गुरुसद्न”, धनकवडी, पुणे – ४११०४३.
संपर्क क्र - भ्रमणध्वनी : +९१ ९८२२४ ०४३३०
विरोप पत्ता (ई-मेल) – ravindrakamthe@gmail.com

Share

प्रतिक्रिया