मंथन

गंगाधर मुटे's picture

शेतकरी जीवनाचा सारिपाट - समिक्षा

लेखनप्रकार : 

वाङ्मयशेती

वाङ्मयशेती: 

समीक्षण

प्रकाशीत: 
- - - - - - - -दैनिक "प्रहार" मध्ये २ मार्च २०१४ ला श्री रमेश पांचाळ यांनी "वांगे अमर रहे’ पुस्तकाची केलेली समिक्षा 

Tags: 

पाने