मंथन

गंगाधर मुटे's picture

औंदाची शेती - २०१४

लेखनप्रकार : 

कृषिजगत

वाङ्मयशेती: 

प्रकाशचित्र

औंदाची शेती - २०१४
: २० जून २०१४ :

                      काल कोरडवाहू कपाशीची टोकण पद्धतीने लागवड केली आणि पावसाने रजेचा अर्ज दिला. 

पाने