नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

App

प्रकाशन दिनांक प्रकार शीर्षक नाव वाचने प्रतिसाद संख्या
24 - 05 - 2018 Blank Page कृषी सहाय्यकाला ग्रापं मध्ये स्थान गंगाधर मुटे 8 0
30 - 04 - 2018 Blank Page आर्वी छोटी भजन मंडळ यादी गंगाधर मुटे 40 0
27 - 04 - 2018 Blank Page आर्वी छोटी : प्राचीन आणि पुरातन वास्तू admin 42 0
20 - 04 - 2018 Blank Page किसान समन्वय समिती गंगाधर मुटे 94 0
20 - 04 - 2018 Blank Page युवा आघाडी गंगाधर मुटे 105 0
20 - 04 - 2018 Blank Page स्वतंत्र भारत पक्ष गंगाधर मुटे 124 0
14 - 04 - 2018 Blank Page "ग्राम पंचायत" मोबाईल ऍपचे लोकार्पण गंगाधर मुटे 86 0
13 - 04 - 2018 Blank Page ग्राम पंचायत - ऍपचा उद्देश गंगाधर मुटे 52 0
12 - 04 - 2018 Blank Page ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे गंगाधर मुटे 88 0
12 - 04 - 2018 Blank Page परिवर्तन पॅनलचा दणदणीत विजय गंगाधर मुटे 85 0
12 - 04 - 2018 Blank Page आर्वी छोटी गावाचा नकाशा (Google Map) गंगाधर मुटे 89 0
12 - 04 - 2018 Blank Page ग्राम पंचायत कर आकारणी दर गंगाधर मुटे 77 0
12 - 04 - 2018 Blank Page आर्वी (छोटी) : लोकसंख्या व इतर माहिती गंगाधर मुटे 79 0
12 - 04 - 2018 Blank Page इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना गंगाधर मुटे 61 0
12 - 04 - 2018 Blank Page श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना गंगाधर मुटे 58 0
12 - 04 - 2018 Blank Page संजय गांधी निराधार अनुदान योजना गंगाधर मुटे 39 0
12 - 04 - 2018 Blank Page हिवरे बाजार जि. अहमदनगर : समृद्ध एक हिरवगार गाव गंगाधर मुटे 51 0
12 - 04 - 2018 Blank Page ग्राम पंचायत संदर्भातील महत्वाचे महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) गंगाधर मुटे 61 0
12 - 04 - 2018 Blank Page ​ पंधरावा वित्त आयोग स्थापन गंगाधर मुटे 47 0
11 - 04 - 2018 Blank Page ग्राम पंचायत पदाधिकारी - कार्यकाळ - २०१७ ते २०२२ गंगाधर मुटे 89 0
11 - 04 - 2018 Blank Page ग्राम पंचायत पदाधिकारी - कार्यकाळ - २०१२ ते २०१७ गंगाधर मुटे 63 0
11 - 04 - 2018 Blank Page अटल पेन्शन योजना : वृद्धापकाळाचा आधार गंगाधर मुटे 41 0
11 - 04 - 2018 Blank Page प्रधानमंत्री आवास योजना गंगाधर मुटे 67 0
11 - 04 - 2018 Blank Page गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना गंगाधर मुटे 40 0
11 - 04 - 2018 Blank Page ग्रामपंचायत विकास आराखडा गंगाधर मुटे 136 1
11 - 04 - 2018 Blank Page क्रीडा क्षेत्रातील विविध योजना-उपक्रम गंगाधर मुटे 39 0
11 - 04 - 2018 Blank Page डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना गंगाधर मुटे 40 0
11 - 04 - 2018 Blank Page भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना गंगाधर मुटे 31 0
11 - 04 - 2018 Blank Page वीज बिल : कृषी संजीवनी योजना गंगाधर मुटे 46 0
10 - 04 - 2018 Blank Page 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजना गंगाधर मुटे 54 0

पाने