प्रतिनिधी नोंदणी २०१८ A

शुल्क भरल्याचा दिनांक लेखक Rep Name वय सहप्रतिनिधींची नावे पूर्ण पत्ता तालुका जिल्हा मोबाईल नंबर ईमेल भरलेले प्रतिनिधी सहभाग शुल्क रुपये Txn/Ref/Rcpt No शुल्क भरण्यासाठी वापरलेला पर्याय काही सूचना असल्यास लिहा.